Hej,

Chciałem opakować formularz w walidację za pomocą biblioteki wbudowanej w CodeIgnitera (form_validation). Przy niepowodzeniu walidacji formularz chcę, aby błędy wyświetliły się w tym samym widoku. To w zasadzie działa, ale problem dotyczy zmiennej, która zawierają odwołania do pól z bazy danych (treść widoku zmienia się w zależności od wybranych opcji, uniwersalny jest tylko formularz). Wygląda to tak:

<p><?= $sc['name']; ?></p>
<p><?= $sc['start_date']; ?></p>
<p><?= $sc['end_date']; ?><p>

<?= form_open('Registration/Add_user'); ?>
...
<?= form_close(); ?>

Po próbie wysłania pustego formularza:

if($this->form_validation->run() == FALSE) {
    $this->load->view('Register_user', $db_data);

widok ładuje się, błędy pojawiają się przy polach formularza, ale dodatkowo PHP zgłasza błąd o nieistniejącej zmiennej sc.

Czy da się zrobić tak, aby przy błędnej walidacji formularza, dane z bazy, które są poza formularzem, były ładowane do zmiennej sc?