Mam taki problem mam sobie dwie tabele
Przekierowania_grup
id_substancji id_grupy
i grupy
nazwa

I teraz jedna substancja może należeć do n grup i mam taki kod

  public function selectGroupName(int $id) {
    $group = new Forwarding_group;
    $arrayGroup = array();
    $i = 0;
    //print $id;
    $list = $group
        ->selectRaw("forwarding_groups.id_substances as id_sub")
        ->selectRaw("forwarding_groups.id_groups as id_gro")
        ->selectRaw("groups.name as name")
        ->join("groups","groups.id","forwarding_groups.id_groups")
        //->join("forwarding_substances","")
        ->where("groups.id_users",Auth::User()->id)
        //->groupBy("forwarding_groups.id_groups")
        //->having("forwarding_groups.id_substances",$id)
        ->get();
    foreach ($list as $listGroup) {
      //print $id;
      //print $listGroup->id_sub . " ";
      if ($listGroup->id_sub == $id) {
        $arrayGroup[$i][0] = $listGroup->id_gro;
        $arrayGroup[$i][1] = $listGroup->name;
        $arrayGroup[$i][2] = true;
        //print "s";
      }
      else {
        $arrayGroup[$i][0] = $listGroup->id_gro;
        $arrayGroup[$i][1] = $listGroup->name;
        $arrayGroup[$i][2] = false;
      }
      $i++;
    }
    return $arrayGroup;

  }

I jak ta linika nie będzie zachaszowana
->groupBy("forwarding_groups.id_groups")
To grupuje mi według id_group, ale wtedy jest problem bo ma w instrukcji warunkowej przeflirtowac czyli zaznaczyć checked substancje która jest w tej grupie i tego nie robi a jak ta instrukcja nie będzie zachaszowana to wtedy dubluje mi substancje które mają ta samą grupę czyli po prostu jak ibuprofen przecibólowe i paracetamo tez przecibólowe to dwa razy wyświetli przecibólowe
I teraz czy da się to zrobić za pomoca jednego zapytamia, żeby poprawnie wyświetlało te dane ?