pgSQL Błąd w formularzu sprawdzającym logowanie

0

Mam poniższy skrypt sprawdzający logowanie i wyskakuje mi taki błąd:
[:error] [pid 3065] [client ::1:47369] PHP Notice: Undefined variable: row in /home/web/qgwc/site/2checklogin.php on line 21, referer: http://localhost/qgwc/site/2main_login.php

<?php $host="127.0.0.1"; // Host name $username="ccc"; // Mysql username $password="ccc"; // Mysql password $db_name="postgres"; // Database name $tbl_name="users"; // Table name // Connect to server and select databse. $conn_string = "host=127.0.0.1 dbname=postgres port=5432 user=vvvv password=vvv"; $dbconn4 = pg_connect($conn_string) or die ('connection failed'); // username and password sent from form $myusername=$_POST['myusername']; $mypassword=$_POST['mypassword']; // To protect MySQL injection (more detail about MySQL injection) $myusername = stripslashes($myusername); $mypassword = stripslashes($mypassword); $myusername = $row['login']; $mypassword = $row['haslo']; $sql="SELECT * FROM $tbl_name WHERE login='$myusername' and haslo='$mypassword'"; $result=pg_query($sql); // Mysql_num_row is counting table row $count=pg_num_rows($result); // If result matched $myusername and $mypassword, table row must be 1 row if($count==1){ // Register $myusername, $mypassword and redirect to file "login_success.php" session_register("myusername"); session_register("mypassword"); header("location:1login_success.php"); } else { echo "Wrong Username or Password"; } ?>
0

ale jak to zastosować?:) pg_fetch_assoc ( resource $result [, int $row ]): array

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1