Kotlin >> PHP ?

0

Cześć.
Można jakoś przetłumaczyć skrypt z języka KOTLIN na PHP ?
Z "ketchapem" wcześniej nie miałem nic wspólnego.. nie wiem za bardzo jak za to się zabrać
Jak próbowałem to wychodzą mi całkiem inne wyniki niż w "ketchapie"
skrypt który tłumaczę z githuba

import java.io.ByteArrayOutputStream

class PoiOutputStream : ByteArrayOutputStream() {

  var position: Int
    get() = count
    set(value) {
      count = position
    }

  fun writeIndex(index: Int, value: Int): Int {
    val oldSize = size()
    count = index
    writeSwapInt(value)
    val newSize = size()
    count = oldSize
    return newSize
  }

  fun writeSpecialStringWthLength(text: String) {
    val bytes = text.toByteArray(charset("utf-8"))
    if (bytes.size > text.length) {
      write(15)
    } else {
      write(0)
    }
    writeSwapInt(bytes.size or Integer.MIN_VALUE)
    write(bytes)
  }

  fun writeCodePointCount(str: String) {
    var count = 0
    val codePointCount = str.codePointCount(0, str.length)
    for (position in 0 until codePointCount) {
      count = combine(count, str.codePointAt(position))
    }
    writeSwapInt(count)
  }

  fun writeStringWithLength(text: String) {
    val bytes = text.toByteArray(charset("utf-8"))
    writeSwapInt(bytes.size or Integer.MIN_VALUE)
    write(bytes)
  }

  fun writeUnicodeString(text: String) {
    for (i in 0 until text.length) {
      writeSwapShort(text.codePointAt(i))
    }
  }

  fun writeString(t: String) {
    write(t.toByteArray(Charsets.UTF_8))
  }

  fun writeSwapShort(value: Int) {
    write(value)
    write(value.ushr(8))
  }

  fun writeSwapInt(value: Int) {
    write(value)
    write(value.ushr(8))
    write(value.ushr(16))
    write(value.ushr(24)
    )
  }

  fun writeInt(value: Int) {
    write(value.ushr(24))
    write(value.ushr(16))
    write(value.ushr(8))
    write(value)
  }

  private fun combine(val1: Int, val2: Int): Int {
    val val3 = val1 shl 8
    return (val3 and 0xFFFFFFF) + val2 xor (-0x10000000 and val3).ushr(24)
  }

  fun writeBoundingBox(boundingBox: BoundingBox) {
    writeSwapInt(boundingBox.minLonInt - 1)
    writeSwapInt(boundingBox.maxLatInt + 1)
    writeSwapInt(boundingBox.maxLonInt + 1)
    writeSwapInt(boundingBox.minLatInt - 1)
  }
}

KOD PHP

<?php
class POISygic {

  static function combine($val1, $val2) {
    // shl? 
    #val val3 = val1 shl 8
    $val3 = $int1 << 8;
    #return (val3 and 0xFFFFFFF) + val2 xor (-0x10000000 and val3).ushr(24)
    return ($val3 and 0xFFFFFFF) + $val2 ^ (-0x10000000 and $val2);
  }

  static function writeCodePointCount($string) {
    $count = 0;
    $codePointCount = strlen($string);

    for($position = 0; $position < $codePointCount; $position++) {
      $count = self::combine($count, self::codePoinAt($string, $position));
    }

    self::writeSwapInt($count); //
  }

  static function writeSwapInt($int) {
    //tutaj nie wiem jaki jest odpowiednik funkcji `ushr` w PHP
    #write(value) <- nie udało mi się również ustalić która fukcja obsługuje to.
    #write(value.ushr(8))
    #write(value.ushr(16))
    #write(value.ushr(24))
    //self::write(...);
  }

  static function writeSpecialStringWthLength($text) {
    #val bytes = text.toByteArray(charset("utf-8"))
    $byte = unpack('C*', utf8_encode($text));

    if(mb_strlen($byte) > strlen($text)) {
      #write(15);
      self::write(15);
    } else {
      #write(0);
      self::write(0);
    }
  }
  static function writeUnicodeString($text) {
    for($i = 0; $i < strlen(text); $i++) {
      self::writeSwapShort(self::codePointAt($text, $i));
    }
  }

  static function codePointAt($string, $index) {
    // Tu jest OK.
    if(($index < 0) OR ($index > strlen($string))) {
      die("Index jest błędny!")
    }
    return substr($string, $index, 1);
  }

  static function writeString($string) {
    self::write(unpack('C*', utf8_encode($string)));
  }

  static function writeStringWithLength($string) {
    #val bytes = text.toByteArray(charset("utf-8"))
    $bytes = unpack('C*', utf8_encode($string));

    #writeSwapInt(bytes.size or Integer.MIN_VALUE) / Integer.MIN_VALUE <- jest w pliku 'PoiBlock.kt'

    self::writeSwapInt(strlen($byte) OR self::MIN_VALUE);
    self::write($bytes);
  }
}
?>
0

Można z Kotlina na JS, a potem próbuj JS na PHP. Raczej programista PHP zna już dobrze JS.

0

Chyba racja. Może uda się zdobyć podpowiedź czym zastąpić funkcje ushr oraz shl w PHPie.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0