Problem z wysyłaniem emaili na Heroku

0

Napisałem aplikację w Symfony4.
Do wysyłania maili używam SwiftMailer.
Wrzuciłem ją na heroku.
Wszystko działa jak należy z wyjątkiem wysyłania maili.

Kiedy próbuję wysłać email ręcznie z konsoli tym poleceniem:

heroku run php bin/console swiftmailer:email:Send

Wyrzuca mi błędy:

Exception occurred while flushing email queue: Failed to authenticate on SMTP server with username "[email protected]" using 1 possible authenticat ors. Authenticator LOGIN returned Swift_TransportException: Expected response code 235 Please log in via your web browser and then try again. Learn more at https://support.google.com/mail/answer/78754 i65sm11848023qkh.49 - gsmtp " in /app/vendor/swiftmailer/swiftmailer/lib/classes/Swift/Transport/AbstractSmtpTransport.php:457

Moja konfiguracja w pliku swiftmailer.yaml:

swiftmailer:
 transport:    gmail
 username:     healthcard95
 password:     ********
 host:       localhost
 port:       465
 encryption:    ssl
 auth-mode:    login
 spool: { type: 'memory' }
 stream_options:
  ssl:
   allow_self_signed: true
   verify_peer: false
   verify_peer_name: false

W ustawieniach konta google zezwoliłem na dostęp do mniej bezpiecznych aplikacji.
Jakie parametry mam zmienić żeby heroku zezwoliło mi na wysyłanie maili?

0

Problem leży po stronie gmaila.
Mimo, że mam ustawione w zabezpieczeniach zezwalanie na mniej bezpiecznie aplikacje i z poziomu localhost maile wysyłane są prawidłowo to podczas wykonywania tej samej operacji w heroku gmail widzi nowe urządzenie - niestety nijak nie mogę dodać go do zaufanych urządzeń i przez to jest ono blokowane.

Rozwiązaniem okazała się zmiana poczty np. na yandex.com.
Tak wygląda przykładowy plik swiftmailer.yaml prawidłowo skonfigurowany dla heroku:

swiftmailer:
 transport:    smtp
 username:     healthcard95
 password:     ********
 host:       smtp.yandex.com
 port:       465
 encryption:    ssl
 auth-mode:    login
 spool: { type: 'memory' }
 stream_options:
  ssl:
   allow_self_signed: true
   verify_peer: false
   verify_peer_name: false

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0