Niepoprawna ścieżka avatara w bazie danych

0

Próbuję zapisać oraz wyświetlić obrazek, który przesłał użytkownik jednak nie działa wyświetlanie dodanego obrazka, ponieważ wpis w bazie danych prowadzi do złej ścieżki.

baza.png

Pracuję lokalnie na XAMPP jeśli ma to jakiekolwiek znaczenie.

Migracja

<?php

use Illuminate\Support\Facades\Schema;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;

class CreateUsersTable extends Migration
{
  public function up()
  {
    Schema::create('users', function (Blueprint $table) {
      $table->increments('id');
      $table->string('name');
      $table->string('email')->unique();
      $table->string('password');
      $table->rememberToken();
      $table->string('avatar')->default('default.png');
      $table->timestamps();
    });
  }

  public function down()
  {
    Schema::dropIfExists('users');
  }
}

Obrazek

<img src="/storage/avatars/{{ $user->avatar }}" alt="{{ $user->name }}">

Formularz

<form method="POST" action="/users/{{ $user->id }}" enctype="multipart/form-data">
  @method('PATCH')
  @csrf
  <label for="avatar">avatar</label>
  <input type="file" name="avatar">
  <button type="submit">send</button>
</form>

Metoda zapisująca avatar

public function update(Request $request, User $user)
{
  $formData = request()->validate([
    'avatar' => ['image', 'mimes:jpeg,jpg,png', 'max:1024']
  ]);

  if (request()->avatar === NULL) {
    $image = 'default.png';
  } else {
    $image = $user->id . '_avatar_' . time() . '.' . request()->avatar->getClientOriginalExtension();
    $request->avatar->storeAs('avatars', $image);
  }

  $user->avatar = $image;
  $user->update($formData);

  return redirect('/');
}

W folderze config/filesystems.php

'default' => env('FILESYSTEM_DRIVER', 'public'),

Wpisałem komendę php artisan storage:link

1
$user->update($formData);

Nie nadpisujesz sobie przez to $user->avatar?

0
Patryk27 napisał(a):
$user->update($formData);

Nie nadpisujesz sobie przez to $user->avatar?

Hej, dzięki, bo naprowadziłeś mnie na rozwiązanie problemu :) Okazało się, że nie zapisuję nowej wartości, ponieważ nie była przekazana w tablicy $formData. Wątek można zamknąć.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0