Zapytanie do Laravela

0

Witam,
Jak zapissac taki zapytanie do llaravela wykorzystujac modele?

SELECT 
  o.* 
FROM orders o 
WHERE o.last_status_id = 42 
  AND (
      (select count(*) from orders_invoices oi where oi.order_id = o.id) = 0 
    OR (select count(*) from orders_invoices oi where oi.order_id = o.id AND oi.type_invoice_id != 5) = 0
  )
2

https://laravel.com/docs/5.7/eloquent-relationships -> Querying Relationship Absence

0

2 modele - zamówienie oraz faktura i potem metoda whereDoesntHave .

0

napisałem takie zapytanie lecz mam problem ze sprawdzeniem tego wyniku podzapytan = 0. Czy moze ktos pomoc?

Order::where('last_status_id', 42)
            ->whereHas('invoices', function ($query)
              {
                $query->select(DB::raw('count(*) as count'))
                  ->where('orders_invoices.order_id', 'orders.id')
                  ->orWhere(function($q){
                    $q->select(DB::raw('count(*) as count'))
                     ->where('orders_invoices.order_id', 'orders.id')
                     ->where('orders_invoices.type_invoice_id', '!=', 5);
                  });
              })->get();
0

Czytałeś link, który Ci wyżej wkleiłem? Bo tam masz odpowiedź.

0
$orders = Order::where('last_status_id', 42)
        ->select(DB::raw('count(*) as count'))
              ->whereDoesntHave('invoices', function ($query) {
                $query->where('orders_invoices.order_id', 'orders.id');
              })->orWhere(function($q){
                $q->select(DB::raw('count(*) as count'))
                 ->where('orders_invoices.order_id', 'orders.id')
                 ->where('orders_invoices.type_invoice_id', '!=', 5);
              })->get(); 
SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'orders_invoices.order_id' in 'where clause' (SQL: select count(*) as count from `orders` where (`last_status_id` = 42 and not exists......
0

Po pierwsze, to możesz uprościć swoje zapytanie do:

SELECT o.*
FROM orders o
WHERE o.last_status_id = 42
   AND (
     select count(*)
     from orders_invoices oi
     where oi.order_id = o.id AND oi.type_invoice_id != 5
   ) = 0;

Jeżeli masz warunek, że nie istnieją faktury lub nie istnieją faktury z typem różnym od 5, to ponieważ łączysz to lub, to pierwszy warunek nie jest Ci potrzebny.

Sam SQL można jeszcze zmodyfikować używająć NOT EXISTS zamiast (SELECT ... ) = 0

SELECT o.*
FROM orders o
WHERE o.last_status_id = 42
   AND NOT EXISTS(
     select count(*)
     from orders_invoices oi
     where oi.order_id = o.id AND oi.type_invoice_id != 5
   );

W samym laravelu można to zapisać tak:

Orders::where('last_status_id', '!=', 42)
  ->whereDoesntHave('orders_invoices', function ($query) {
    $query->where('type_invoice_id', '!=', 5);
  })
  ->get();

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0