Mam taki problem mam obiekt

$qustions = new \App\User;

I w zależności od warunków które są spełnione chciałbym wywołać tylko określone operacje

Tutaj daje kod

    $qustions = new \App\User;
    if ($name != "") {
     $qustions .=  $this->where("name","like",$name);
    }
     if ($last_name != "") {
     $qustions .=  $this->where("last_name","like",$name);
    }
     if ($age_from != "") {
     $qustions .=  select(DB::raw("TIMESTAMPDIFF(YEAR, date_born, CURDATE()) as age "))->groupBy('age')->having("age",">=",$age_from);
    }
     if ($age_to != "") {
     $qustions .=  $this->select(DB::raw("TIMESTAMPDIFF(YEAR, date_born, CURDATE()) as age "))->groupBy('age')->having("age","<=",$age_to);
    }
     if ($city != "") {
     $qustions .=  $this->where("city","like",$name);
    }
     if ($voivodeship != "") {
     $qustions .=  $this->where("voivodeship","like",$name);
    }

    return $qustions->get();

I teraz chciałbym uzyskac taki efekt, że po spełnieniu określonych warunków lub nie w zmiennej utworzyła by się następująca instrukcja
$qustions->where('pole',1)->where("pole2",2) ja to zrobić.