symfony 4 - encoder zapisuje hasło bez soli

Odpowiedz Nowy wątek
2018-09-24 21:45

Rejestracja: 3 lata temu

Ostatnio: 4 minuty temu

0

Cześć,
Mam mega dziwny problem, może Wy znajdziecie przyczynę.
Przeniosłem aplikację z jednego serwera na drugi (przez git'a). Używam w niej lexit/jwt, jako encoder bcrypt
Mam komendę do generowania kont userów:

<?php

namespace App\Command;

use Symfony\Component\Console\Command\Command;
use Symfony\Component\Console\Input\InputArgument;
use Symfony\Component\Console\Input\InputInterface;
use Symfony\Component\Console\Input\InputOption;
use Symfony\Component\Console\Output\OutputInterface;
use Symfony\Component\Console\Style\SymfonyStyle;
use App\Entity\User;
use App\Entity\UserCredensials;
use App\Repository\UserRepository;
use App\Utils\Validator;
use Doctrine\ORM\EntityManagerInterface;
use Symfony\Component\Security\Core\Encoder\UserPasswordEncoderInterface;
use Symfony\Component\Console\Exception\RuntimeException;

class UserCreateCommand extends Command
{
  protected static $defaultName = 'app:user:create';

  private $entityManager;
  private $passwordEncoder;
  private $validator;
  private $users;

  public function __construct(EntityManagerInterface $entityManager, UserPasswordEncoderInterface $encoder, Validator $validator, UserRepository $users)
  {
    parent::__construct();
    $this->entityManager = $entityManager;
    $this->passwordEncoder = $encoder;
    $this->validator = $validator;
    $this->users = $users;
    $this->userPlainPassword = bin2hex(random_bytes(random_int(12, 16)));
    $this->userSalt = bin2hex(random_bytes(32));
  }

  protected function configure()
  {
    $this
      ->setDescription('Command to generate user')
      ->addArgument('email', InputArgument::REQUIRED, 'User email')
      ->addArgument('name', InputArgument::REQUIRED, 'User name')
      ->addArgument('surname', InputArgument::REQUIRED, 'User surname')
    ;
  }

  protected function execute(InputInterface $input, OutputInterface $output)
  {
    $user = new User();

    $this->validateUserData($input->getArgument('email'));

    $user->setEmail($input->getArgument('email'));
    $user->setName($input->getArgument('name'));
    $user->setSurname($input->getArgument('surname'));
    $user->setCreatedAt(new \DateTime());

    $this->entityManager->persist($user);
    $this->entityManager->flush();

    $userCredensials = new UserCredensials();

    $userCredensials->setEmail($input->getArgument('email'));
    $userCredensials->setUser($user);
    $userCredensials->setSalt($this->userSalt);
    $userCredensials->setPassword($this->passwordEncoder->encodePassword($userCredensials, $this->userPlainPassword));
    $userCredensials->setActive(true);

    $this->entityManager->persist($userCredensials);
    $this->entityManager->flush();

    $output->writeLn('User has been created');
    $output->writeLn('User password is: ' . $this->userPlainPassword);
  }

  private function validateUserData(String $email)
  {
    $existingUser = $this->users->findOneBy(['email' => $email]);
    if (null !== $existingUser) {
      throw new RuntimeException(sprintf('There is already a user registered with the "%s" email.', $email));
    }
    $this->validator->validateEmail($email);
  }
}

Na poprzednim serwerze wszystko ładnie działało. Niestety po przeniesieniu utworzone hasło jest niezgodne. Sprawdziłem hash hasła i odkryłem że hash jest tylko samego hasła, bez soli, natomiast sprawdzanie go już sól dodaje. Widzicie jakiś błąd? Wersja php'a to 7.2. Poniżej wrzucam jeszcze klasę UserCredensials, oraz configi:

<?php

namespace App\Entity;
use Symfony\Component\Security\Core\User\UserInterface;

use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;

/**
 * @ORM\Entity(repositoryClass="App\Repository\UserCredensialsRepository")
 */
class UserCredensials implements UserInterface
{
  /**
   * @ORM\Id()
   * @ORM\GeneratedValue()
   * @ORM\Column(type="integer")
   */
  private $id;

  /**
   * @ORM\Column(type="string", length=150)
   */
  private $email;

  /**
   * @ORM\Column(type="string", length=64)
   */
  private $password;

  /**
   * @ORM\Column(type="string", length=32)
   */
  private $salt;

  /**
   * @ORM\OneToOne(targetEntity="App\Entity\User", cascade={"persist", "remove"})
   * @ORM\JoinColumn(nullable=false)
   */
  private $user;

  /**
   * @ORM\Column(type="datetime", nullable=true)
   */
  private $passwordUpdatedAt;

  /**
   * @ORM\Column(type="boolean")
   */
  private $active;

  public function getId(): ?int
  {
    return $this->id;
  }

  public function getEmail(): ?string
  {
    return $this->email;
  }

  public function setEmail(string $email): self
  {
    $this->email = $email;

    return $this;
  }

  public function getPassword(): ?string
  {
    return $this->password;
  }

  public function setPassword(string $password): self
  {
    $this->password = $password;

    return $this;
  }

  public function getSalt(): ?string
  {
    return $this->salt;
  }

  public function setSalt(string $salt): self
  {
    $this->salt = $salt;

    return $this;
  }

  public function getUser(): ?User
  {
    return $this->user;
  }

  public function setUser(User $user): self
  {
    $this->user = $user;

    return $this;
  }

  public function getPasswordUpdatedAt(): ?\DateTimeInterface
  {
    return $this->passwordUpdatedAt;
  }

  public function setPasswordUpdatedAt(?\DateTimeInterface $passwordUpdatedAt): self
  {
    $this->passwordUpdatedAt = $passwordUpdatedAt;

    return $this;
  }

  public function getActive(): ?bool
  {
    return $this->active;
  }

  public function setActive(bool $active): self
  {
    $this->active = $active;

    return $this;
  }

  public function getRoles()
  {
    return ['ROLE_USER'];
  }

  public function getUsername(): string
  {
    return $this->email;
  }

  public function eraseCredentials()
  {
    //pass
  }
}
lexik_jwt_authentication:
  secret_key: '%env(resolve:JWT_SECRET_KEY)%'
  public_key: '%env(resolve:JWT_PUBLIC_KEY)%'
  pass_phrase: '%env(JWT_PASSPHRASE)%'
security:
  encoders:
    App\Entity\UserCredensials: bcrypt

  providers:
    database_users:
      entity: { class: App\Entity\UserCredensials, property: email }

  firewalls:

    login:
      pattern: ^/api/login
      stateless: true
      anonymous: true
      json_login:
        check_path: /api/login
        success_handler: lexik_jwt_authentication.handler.authentication_success
        failure_handler: lexik_jwt_authentication.handler.authentication_failure

    api:
      pattern:  ^/api
      stateless: true
      guard:
        authenticators:
          - lexik_jwt_authentication.jwt_token_authenticator

  access_control:
    - { path: ^/api/login, roles: IS_AUTHENTICATED_ANONYMOUSLY }
    - { path: ^/api,    roles: IS_AUTHENTICATED_FULLY }
acl:
  connection: default
Na marginesie: rzuć okiem do słownika na poprawny zapis słowa credentials. - Patryk27 2018-09-24 22:14

Pozostało 580 znaków

2018-09-24 23:16

Rejestracja: 3 lata temu

Ostatnio: 4 minuty temu

0

Problem został połowicznie rozwiązany. Przepięcie portu z 80 na 8080 rozwiązało problem.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0