Witam, potrzebuje pomocy w napisaniu kodu do google api maps, który wyświetli mi kilka lokalizacji jednocześnie. Lokalizacje wyświetlają się po pobieranych adresach (nie współrzędnych) z bazy danych mysql ( Nazwa bazy: google_map, tabela: map, Struktura - id, city, post_code, street, house_number, flat_number). Aktualnie mój skrypt wyświetla tylko jedną lokalizację.

****PHP

<?php
$link = mysqli_connect("localhost", "root", "", "google_map");
$id = 2;

if (mysqli_connect_errno()) {
  printf("Connect failed: %s", mysqli_connect_error());
  exit();
}
$query = "SELECT `city`, `post_code`, `street`, `house_number`, `flat_number` FROM `map` WHERE `id`= $id";
$result = mysqli_query($link, $query);

    $row = mysqli_fetch_row($result);
  echo printf("%s, %s, %s, %s, %s", $row[0], $row[1], $row[2], $row[3], $row[4]);

  if($row[4]== "") {
    $address = $row[0].', '.$row[1].', '.$row[2].', '.$row[3];
  }
  else {
    $address = $row[0].', '.$row[1].', '.$row[2].', '.$row[3].', '.$row[4];
  }

   include("maps.php"); 
?>

****HTML

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Google Maps</title>
  <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no">
  <meta charset="UTF-8">
  <style>
   #map {
    height: 50%;
    width: 30%;
   }
   html, body {
    height: 100%;
    margin: 0;
    padding: 0;
   }
  </style>
 </head>
 <body>

   <input id="address" type="hidden" value="<?php echo $address; ?>">
   <input id="submit" type="hidden" value="Geocode">
  <div id="map"></div>
  <script src="geo.js"></script>
  <script async defer
  src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=***********************************&callback=initMap">
  </script>

 </body>
</html>

****JS

   function initMap() {
    var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {
     zoom: 10,
     center: {lat: 51.297, lng: 22.886}
    });
    var geocoder = new google.maps.Geocoder();

    geocodeAddress(geocoder, map);
   }
   function geocodeAddress(geocoder, resultsMap) {
    var address = document.getElementById('address').value;
    geocoder.geocode({'address': address}, function(results, status) {
     if (status === 'OK') {
      resultsMap.setCenter(results[0].geometry.location);
      var marker = new google.maps.Marker({
       map: resultsMap,
       position: results[0].geometry.location
      });
      var infowindow = new google.maps.InfoWindow({
    content: document.getElementById('address').value,
    maxWidth: 300
   });
   marker.addListener("click", function() {
    infowindow.open(map, marker);
   });

     } else {
      alert('Geocode was not successful for the following reason: ' + status);
     }
    });
   }