Soap api, generowanie requesta z wsdl

0

Witam, dostałem zadanie zrobienia integracji z api kuriera geis. Zacząłem od

$wsdl = 'https://gclient.etlogistik.com/GServiceTest/GService.svc?wsdl';
        $client = new SoapClient ($wsdl, array('ssl_method'=> SOAP_SSL_METHOD_SSLv23, 'trace'=>true, 'exceptions'=>true, 'location' => 'https://gclient.etlogistik.com/GServiceTest/GService.svc?wsdl', 'soap_version' => 'SOAP_1_2 '));
        echo '<pre>';
        var_dump($client->__getFunctions());
        echo '<br>';
        var_dump($client->__getTypes());
        echo '</pre>';

dostaję takie coś:

array(18) {
 [0]=>
 string(56) "ServiceListResponse ServiceList(ServiceList $parameters)"
 [1]=>
 string(65) "AddServiceListResponse AddServiceList(AddServiceList $parameters)"
 [2]=>

 ...

}

array(151) {
 [0]=>
 string(8) "int char"
 [1]=>
 string(17) "duration duration"
 [2]=>
 string(11) "string guid"
 [3]=>
 string(40) "struct ArrayOfstring {
 string string;
}"
 [4]=>
 string(96) "struct RequestOfServiceRequestHUsxwOXq {
 RequestHeader Header;
 ServiceRequest RequestObject;
}"
 [5]=>
 string(84) "struct RequestHeader {
 string CustomerCode;
 Language Language;
 string Password;
}"
 [6]=>
 string(15) "string Language"
 [7]=>
 string(25) "struct ServiceRequest {
}"
 [8]=>
 string(196) "struct ResponseOfServiceRequestArrayOfServicepMtQ0fwN {
 string ErrorCode;
 string ErrorMessage;
 RequestOfServiceRequestHUsxwOXq Request;
 ArrayOfService ResponseObject;
 ResponseStatus Status;
}"
 [9]=>
 string(43) "struct ArrayOfService {
 Service Service;
}"
 [10]=>
 string(46) "struct Service {
 string Code;
 string Name;
}"

...

}

chcę skorzystać z funkcji ServiceList:

$serviceList = $client->ServiceList('ServiceList', array('CustomerCode' => 'xxx', 'Language' => 'PL', 'Password' => 'xxx'));

wygenerowane zapytanie

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="http://tempuri.org/"><SOAP-ENV:Body><ns1:ServiceList/><param1><item><key>CustomerCode</key><value>xxx</value></item><item><key>Language</key><value>PL</value></item><item><key>Password</key><value>xxx</value></item></param1></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>

zapytanie zwraca wyjątek

The formatter threw an exception while trying to deserialize the message: Error in deserializing body of request message for operation 'ServiceList'. End element 'Body' from namespace 'http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/' expected. Found element 'param1' from namespace ''. Line 2, position 152.string(165) "

To moje pierwsze spotkanie z soap. Co robię źle? Będę wdzięczny za pomoc

0
$serviceList = $client->ServiceList('ServiceList', array('CustomerCode' => 'xxx', 'Language' => 'PL', 'Password' => 'xxx'));

String jako pierwszy parametr jest niepotrzebny. ""ServiceListResponse ServiceList(ServiceList $parameters)"" mówi, że metoda ServiceList oczekuje na wejściu obiektu typu ServiceList (typ XSD - Ty możesz przekazać tablicę asocjacyjną dla uproszczenie, chociaż polecałbym pracę na obiektach i używaniu classmap - dzięki temu Twoje aplikacje Soapowe będą co najmniej dużo czytelniejsze, nie wspominając o pozostałych zaletach takiego rozwiązania) i zwraca obiekt typu ServiceListResponse (tutaj ponownie, używając classmap możesz je zmapować na swoje klasy).

Tutaj masz definicje potrzebnych typów:
https://gclient.etlogistik.co[...]iceTest/GService.svc?xsd=xsd0
https://gclient.etlogistik.co[...]iceTest/GService.svc?xsd=xsd2

Obiekt ServiceList zawiera 1 atrybut "Request" typu "RequestOfServiceRequestHUsxwOXq".
Obiekt RequestOfServiceRequestHUsxwOXq zawiera 2 atrybuty: Header i RequestObject...

itd.
Z powyższego jak dotąd wynika, że

$requestParams = ['Request' => ['Header' => null, 'RequestObject' => null] ];

Oczywiście całość musisz sam przeanalizować. Jeśli nie masz dokumentacji polecam użycie jakiegoś narzędzia, które pozwoli Ci na lepszą analize WS/ budowanie testowych żądań itp. Ja korzystam z WCF Test Clienta i SoapUI.

0

Możesz jeszcze wypróbować narzędzie do konwersji WSDL do klas PHPowych, osobiście sam tego nie testowałem: https://github.com/wsdl2phpgenerator/wsdl2phpgenerator

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0