Nie można wejść do phpMyAdmin [xampp]

0

W config.inc.php ustawiłem "AllowNoPassword" na true. Co najciekawsze: bez problemu wchodzi do bazy danych i pobiera z niej dane, zarówno jak korzystam z apki przez Google Chrome czy PhpStorm. Jednak jak wpiszę w wyszukiwarce "localhost/phpmyadmin", niestety wymaga podania hasła i nazwy użytkownika, przy czym ciągle pojawia się błąd logowania oraz informacja, że wymagane jest wpisanie hasła (wbrew komendzie w config.inc.php).
Konfiguracja projektu w Symfony:

# This file is auto-generated during the composer install
parameters:
  database_host: localhost
  database_port: 3306
  database_name: todolist
  database_user: root
  database_password: null
  mailer_transport: null
  mailer_host: null
  mailer_user: null
  mailer_password: null
  secret: secret

my.ini:

# The following options will be passed to all MySQL clients
[client] 
password    = 
port      = 3306 
socket     = "C:/xampp/mysql/mysql.sock"


# Here follows entries for some specific programs 

# The MySQL server
[mysqld]
port= 3306
socket = "C:/xampp/mysql/mysql.sock"
basedir = "C:/xampp/mysql" 
tmpdir = "C:/xampp/tmp" 
datadir = "C:/xampp/mysql/data"
pid_file = "mysql.pid"
# enable-named-pipe
key_buffer = 16M
max_allowed_packet = 1M
sort_buffer_size = 512K
net_buffer_length = 8K
read_buffer_size = 256K
read_rnd_buffer_size = 512K
myisam_sort_buffer_size = 8M
log_error = "mysql_error.log"

Jeśli jest potrzeba, mogę podać więcej plików.

0

Jednak jak wpiszę w wyszukiwarce

Jakiej wyszukiwarce?

Konfiguracja projektu w Symfony:

Wut, o jakim Symfony Ty mówisz i co to ma do PhpMyAdmina?

0

Google Chrome. Co do Symfony, akurat jak zaaktualizowałem framework, odpaliłem serwer i chciałem wejść do panelu, pojawiło się okno owego logowania mniej więcej w tym samym czasie, wcześniej bez problemu wchodziło localhost/phpmyadmin, mimo że w narzędziach XAMPP nic specjalnego nie konfigurowałem, poza vhost.

0

Ponawiam: co ma wspólnego Symfony z PhpMyAdminem? :P

mimo że w narzędziach XAMPP nic specjalnego nie konfigurowałem, poza vhost.

No akurat konfiguracja vhost to jest jakieś 3/4 sensu istnienia serwera, więc wrzuć ten plik.

0

W katalogu XAMPP:

# Virtual Hosts
#
# Required modules: mod_log_config

# If you want to maintain multiple domains/hostnames on your
# machine you can setup VirtualHost containers for them. Most configurations
# use only name-based virtual hosts so the server doesn't need to worry about
# IP addresses. This is indicated by the asterisks in the directives below.
#
# Please see the documentation at 
# <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.4/vhosts/>
# for further details before you try to setup virtual hosts.
#
# You may use the command line option '-S' to verify your virtual host
# configuration.

#
# Use name-based virtual hosting.
#
NameVirtualHost *:80
#

<VirtualHost *:80>
	DocumentRoot "C:/xampp/htdocs"
	ServerName localhost
</VirtualHost>

# <VirtualHost *:80>
# 	DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/todolist/web/"
# 	ServerName todolist
# </VirtualHost>

# VirtualHost example:
# Almost any Apache directive may go into a VirtualHost container.
# The first VirtualHost section is used for all requests that do not
# match a ##ServerName or ##ServerAlias in any <VirtualHost> block.
#
##<VirtualHost *:80>
  ##ServerAdmin [email protected]
  ##DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/dummy-host.example.com"
  ##ServerName dummy-host.example.com
  ##ServerAlias www.dummy-host.example.com
  ##ErrorLog "logs/dummy-host.example.com-error.log"
  ##CustomLog "logs/dummy-host.example.com-access.log" common
##</VirtualHost>

##<VirtualHost *:80>
  ##ServerAdmin [email protected]
  ##DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/dummy-host2.example.com"
  ##ServerName dummy-host2.example.com
  ##ErrorLog "logs/dummy-host2.example.com-error.log"
  ##CustomLog "logs/dummy-host2.example.com-access.log" common
##</VirtualHost>

Host w Windows nie edytowałem, są takie jak wcześniej. Co więcej, zakomentowałem teraz nowo utworzonego VHosta i pozostało bez zmian. Dlatego myślałem, że w jakiś sposób nowy projekt i uruchomienie serwera wpłynęło na zablokowanie phpMyAdmin. W config.inc.php ustawiony jest po prostu "root" i brak hasła, nic tam szczególnego nie zmieniałem.

0

W c:/xampp/htdocs/phpmyadmin jak mniemam znajduje się właśnie PhpMyAdmin, tak?
Oraz nie ma tam (tj. w htdocs) żadnego .htaccess?

0

Nie nie, phpmyadmin jest w c:/xampp/. Przy konfiguracji j.w. zawsze działało, aktualnie pojawia się tylko ekran logowania do PhpMyAdmin, nic poza tym. Niestety cokolwiek tam wpiszę, i tak nie chce się zalogować.

0

Logowanie przez konsolę klienta MySQL działa?
Btw, wywal PhpMyAdmin i przerzuć się na MySQL Workbench.

0

Spróbowałem w taki sposób, nie wpisywałem żadnego hasła i bez problemu weszło (czyli tak jak być powinno, więc root i brak hasła). Przedziwny problem.

C:\xampp\mysql\bin>mysql.exe -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 2
Server version: 10.1.19-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2016, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
0

A nie jest tak że Symfony również wymaga hasła tylko że ty nie wyczyściłeś cache'u po zmianie w pliku parameters.yml i jedziesz na starej konfiguracji?

0

Wyczyściłem cache w zakładce "var", password ustawiłem na null. Co ciekawe, stworzyłem całą bazę komendą w terminalu:

C:\xampp\htdocs\todo>php bin/console doctrine:database:create
Created database `todo` for connection named default

C:\xampp\htdocs\todo>

Jak łącze się przez konsolę albo UI PhpStorma, to dochodzi do połączenia z bazą. Ale jak chcę fizycznie wejść do PhpMyAdmin, to niestety stale bez zmian.

0

Być może jest jakieś zabezpieczenie z poziomu phpmyadmina lub też samej bazy aby nie łączyć się z kontem root na pustym haśle...

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1