Podzapytanie w COALESCE

0

Nie wiem, czy ja coś robie źle, czy faktycznie z Doctrinem trzeba się tak szaprać. Chciałem zrobić mniej więcej cos takiego:

SELECT COALESCE((SELECT JSON_AGG(id) FROM customers), '[]') FROM ...
$related_customers = .... ->getDQL();
$qb = $this->_em->createQueryBuilder()
  ->select(...)
  ->addSelect("coalesce(($related_customers), '[]') AS related_customers")

Niestety użycie subquery w połączeniu z coalesce nie zostało przewidziane. No to co, zaczynam grzebać w parserze w poszukiwaniu rozwiązania.
Na szybkości zmodyfikowałem metodę CoalesceExpression, żeby mi przeparsowała to (Parser.php):

public function CoalesceExpression()
  {
    $this->match(Lexer::T_COALESCE);
    $this->match(Lexer::T_OPEN_PARENTHESIS);

    // Process ScalarExpressions (1..N)
    $scalarExpressions = array();

    if($this->lexer->isNextToken(Lexer::T_OPEN_PARENTHESIS)) {
      $expr = $this->SimpleSelectExpression();
      $scalarExpressions[] = $expr;
    } else {
      $scalarExpressions[] = $this->ScalarExpression();
    }

    while ($this->lexer->isNextToken(Lexer::T_COMMA)) {
      $this->match(Lexer::T_COMMA);

      if($this->lexer->isNextToken(Lexer::T_OPEN_PARENTHESIS)) {
        $expr = $this->SimpleSelectExpression();
        $scalarExpressions[] = $expr;
      } else {
        $scalarExpressions[] = $this->ScalarExpression();
      }
    }

    $this->match(Lexer::T_CLOSE_PARENTHESIS);

    return new AST\CoalesceExpression($scalarExpressions);
  }

Niestety to nie wystarczy, bo Doctrine mi na siłę aliasuje wszytko... no to co, może tak (SqlWalker.php):

public function walkSimpleSelectExpression($simpleSelectExpression) {
// ...
    case ($expr instanceof AST\Subselect):
      if($expr->no_alias) {
        $sql .= '(' . $this->walkSubselect($expr) . ')';
        break;
    }

Great success. Z tym że coś mi się nie chce wierzyć, że trzeba się z tym tak mordować. Już nawet nie chodzi o słuszność tego zapytania, tylko dziwi mnie dlaczego coś co jest valid sql nie działa. Tak samo byłem zdziwiony, że nie ma gotowego JSON_AGG, lub JSON_BUILD_OBJECT

1

Zawsze w takich sytuacjach możesz użyć natywnego SQLa zamiast DQLa: http://docs.doctrine-project.[...]est/reference/native-sql.html .

Natomiast jeśli chodzi o JSON_AGG, JSON_BUILD_OBJECT to możesz je łatwo zarejestrować w DQLu: http://docs.doctrine-project.[...]l-user-defined-functions.html . Te funkcje są specyficzne dla konkretnego dialektu SQLa (strzelam że postgresql) więc dlatego nie są dostępne "z pudełka"

0

@Adawo: a jak powstanie sytuacja, w której będę chciał nakładać warunki do zapytania w zależności od tego co tam użytkownik sobie wymyśli, to co wtedy? Z użyciem QueryBuildera robię tak:

class Filters_User extends Query_Filters {
  public function groupName($groupName) {
    return $this->builder
      ->andWhere('p.name IN (:params)')
      ->setParameter(':params', (array) $groupName, Connection::PARAM_STR_ARRAY);
  }

  //.... itd
}
public function findAll(Doctrine_Query_Filters $filters = null)
{
  // ...
  if ($filters) {
    $qb = $filters->apply($qb);
  }
  // ...
}

Czyli po prostu operuję na obiekcie, a nie na stringu. Przy użyciu native query miałbym robić tak (chyba, że nie rozumiem, jak native query działa w Doctrine)?

$where .= 'AND ...';
1

Użyj QueryBuildera z DBAL (jest częścią ORM) http://docs.doctrine-project.[...]/reference/query-builder.html

0

A widzisz, jest różnica czy się zrobi $this->_em->createQueryBuilder(), czy $this->_em->getConnection()->createQueryBuilder(). Dzięki, nie doczytałem :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0