Stworzyłem sobie następujące encje, gdzie jest relacja wiele do wielu, wygląda to mniej więcej tak: (oczywiście są jeszcze inne pola, oraz metody do dodawania do kolekcji i samo tworzenie kolekcji w konstruktorze

class Contact
{
 
    /**
     * @ORM\ManyToMany(targetEntity="Company", mappedBy="contacts", cascade={"all"})
     */
    private $companies;
 
  }
 
class Company
{
    /**
     * @var \Doctrine\Common\Collections\Collection
     * @ORM\ManyToMany(targetEntity="Contact", inversedBy="companies", cascade={"all"})
     * @ORM\JoinTable(name="company_contact")
     */
    private $contacts;
}

Niestety po zapisaniu formularza z Symfony nic nie zapisuje się do tabeli łączącej company_contact - czy ktoś miał już podobny problem? Co jest nie tak? (Dla relacji jeden do wielu wszystko działa poprawnie)