Pytanie do osób ogarniętych w Symfony, mam encji powiedzmy z polami title, description oba typu text, jak ustawić możliwość dodania pustej wartości w polu descripition?
Dodanie po stronie doctrina nullable=true
czy po stronie formularza: ->add('description', null, ['required' => false, 'empty_data'=>'']) jakie podejście jest poprawne?
Nie wiem czy trzymanie null w bazie będzie ok.
Bo niestety jeśli nie będzie bez opcji nullable=true i ->add('description', null, ['required' => false,]) wtedy pusty string rzutowany jest na null i dostaję błąd typu: Column 'descripition' cannot be null