Witam,

Zmagam się z takim problemem, mam plik w formacie jpeg, chce go przerobić na bmp z 8 bitową głębią kolorów czyli po 256 na każde RGB;
Kodzik znaleziony w internetach który przerabia na 16 bit;

<?php
//convert jpeg to 16 bit bmp
 
$jpgImageFile = '51.jpg';
$newFileName = 'NEW_BMP';
 
 
$imageSource = imagecreatefromjpeg($jpgImageFile);
imagebmp($imageSource,$newFileName.".bmp");
 
 
  function imagebmp(&$im, $filename = "")
  {
    if (!$im) return false;
    $w = imagesx($im);
    $h = imagesy($im);
    $result = '';
 
    if (!imageistruecolor($im)) {
      $tmp = imagecreatetruecolor($w, $h);
		  imagecopy($tmp, $im, 0, 0, 0, 0, $w, $h);
      imagedestroy($im);
      $im = & $tmp;
    }
 
    	$biBPLine = $w * 2;
    $biStride = ($biBPLine + 3) & ~3;
    $biSizeImage = $biStride * $h;
    $bfOffBits = 66;
    $bfSize = $bfOffBits + $biSizeImage; //BITMAPFILEHEADER's size + BITMAPINFOHEADER size
    $result .= substr('BM', 0, 2);
    $result .= pack ('VvvV', $bfSize, 0, 0, $bfOffBits);
    $result .= pack ('VVVvvVVVVVV', 40, $w, '-'.$h, 1, 16, 3, $biSizeImage, 0, 0, 0, 0);
    $numpad = $biStride - $biBPLine;
 
 
		 $result .= pack('VVV',63488,2016,31);
		 for ($y = 0; $y < $h; ++$y) {
      for ($x = 0; $x < $w; ++$x) {
 
				$rgb = imagecolorat($im, $x, $y);
				$r24 = ($rgb >> 16) & 0xFF;
				$g24 = ($rgb >> 8) & 0xFF;
				$b24 = $rgb & 0xFF;
				$col = ((($r24 >> 3) << 11) | (($g24 >> 2) << 5) | ($b24 >> 3));
				$result .= pack('v',$col);
      }
      for ($i = 0; $i < $numpad; ++$i)
        $result .= pack ('C', 0);
    }
    if($filename==""){
    }
    else
    {
      $file = fopen($filename, "wb");
      fwrite($file, $result);
      fclose($file);
    }
    return true;
  }
?>

Na głównej stronie projektu PHP w pierwszym komentarzu jest kod na przeróbkę dla bmp 24 bit;
http://lv.php.net/manual/en/ref.image.php#63689

Zwraca się z prośbą o pomoc w przeróbce na 8 bitów.