Nie wiem gdzie popełniam błąd, szukam go juz kilka dni i nic....miniaturki mi utworzyć nie chce, drugi problem to problem z konwertacją podany poniżej kodu tworzenia miniatury. Dodam tylko że witryna jest na hostingu jednak hosting obsługuje ffmpeg.

private function captureVideoFrame( $file_source, $img_dest, $frame_number = 2 )
  {
    $file_source = trim($file_source);
    $img_dest = trim($img_dest);

    if ( !file_exists($file_source) )
      return false;

    $tmp_folder = DIR_USERFILES.'tmp_frame_'.rand( 1, 100000 );

    $cmd_command = PATH_FLV_MPLAYER." $file_source -ss $frame_number -nosound -vo jpeg:outdir=$tmp_folder -frames 5";

    system( escapeshellcmd( $cmd_command ) ); 

    if ( file_exists( $tmp_folder.'/00000001.jpg' ) )
      copy( $tmp_folder.'/00000001.jpg', $img_dest );

    for ( $i = 1; $i <= 5; $i++ )
    {
      @unlink( $tmp_folder.'/0000000'.$i.'.jpg' );
    }
    @rmdir( $tmp_folder );

    return file_exists($img_dest);
  }

Kolejny problem to problem z filmem, nie zawsze udaje się konwertacja do flv i nie wiem dlaczego :/

private function convertVideo2FLV( $video_id, $file_source, $file_dest, $remove_original = true )
  {
    $file_source = trim( $file_source );
    $file_dest = trim( $file_dest );

    if (!file_exists( $file_source ))
      return false;

    //exec( escapeshellcmd(" -i $file_source -f flv -vcodec flv -ar 44100 -threads 1 $file_dest" ), $p );
    system( escapeshellcmd( "ffmpeg -i $file_source -f flv -vcodec flv -ar 44100 -threads 1 $file_dest" ), $p );

    $query = SK_MySQL::placeholder("DELETE FROM `".TBL_TMP_VIDEOFILE."` WHERE `video_id`=?", $video_id);
    SK_MySQL::query($query);

    $query = SK_MySQL::placeholder("UPDATE `".TBL_PROFILE_VIDEO."` SET `is_converted`='yes', `extension`='flv' 
      WHERE `video_id`=?", $video_id);
    SK_MySQL::query($query);

    if ($remove_original)
      @unlink($file_source);

    return true;
  }

Za podpowiedzi z góry dziękuje.