mam taka tablice :http://wklej.to/Wsg8F

i potrzebuje pobrac z niej wszystkie [id]

moj kod nie dziala :

 public function checkUserSubInferiors($user){
    $t=[];
    if($u->hasInferiors()){
      foreach(Model_User_UserMapper::getInstance()->getUserInferiors($user->id) as $inf){
        $t[]=$this->checkUserSubInferiors($inf);
      }
    }
    else return $user->id;
    return $t;

  }
  public function getUserInferiorsId($userId){
    $inferiors=getArray() // tablica z wklejki jest w $inferriors
    $usersWithoutManager=array();

    foreach($inferiors as $inferior){
      $usersWithoutManager[]=$this->checkUserSubInferiors($inferior);
    }

    return $usersWithoutManager;
  }