Katalog stron PKSI na localhoscie

0
Witam mam problem wyskakuje mi taki bład gdy próbuje zainstalować na localhoscie

Błąd serwera!

Serwer napotkał błąd wewnętrzny i nie jest w stanie zrealizować twojego żądania. Serwer jest przeciążony lub napotkał na błąd w skrypcie CGI.

Jeśli myślisz, że jest to błąd tego serwera, skontaktuj się z administratorem.
Error 500
localhost
Apache/2.4.3 (Win32) OpenSSL/1.0.1c PHP/5.4.7 

RewriteEngine On

# wszystkie wywolania do pliku index.php
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.+)?$ index.php [QSA,L]

# Set up caching on media files for 1 year (forever?)
<FilesMatch ".(flv|ico|pdf|avi|mov|ppt|doc|mp3|wmv|wav)$">
ExpiresDefault A29030400
Header append Cache-Control "public"
</filesmatch>

# Set up caching on media files for 1 week
<FilesMatch ".(gif|jpg|jpeg|png|swf)$">
ExpiresDefault A604800
Header append Cache-Control "public"
</filesmatch>

# Set up 2 Hour caching on commonly updated files
<FilesMatch ".(xml|txt|html|js|css)$">
ExpiresDefault A2592000
Header append Cache-Control "proxy-revalidate"
</filesmatch>

# Force no caching for dynamic files
<FilesMatch ".(php|cgi|pl|htm)$">
ExpiresActive Off
Header set Cache-Control "private, no-cache, no-store, proxy-revalidate, no-transform"
Header set Pragma "no-cache"
</filesmatch>

<Files ~ "^.*.(inc|tpl|db|sqlite|htaccess)$">
Order allow,deny
Deny from all
</files>

# compress text, html, javascript, css, xml:
#AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
#AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
#AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
#AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
#AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
#AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
#AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
#AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
#AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript

# Or, compress certain file types by extension:
#<files *.html>
# SetOutputFilter DEFLATE
#</files>

SetEnvIfNoCase User-Agent .Twiceler. bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent .VoilaBot BETA 1.2. bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent .libwww-perl/5.805. bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent .Java/1.5.0_11. bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent .Sogou web spider/3.0. bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent .psbot. bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent .Exabot. bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent .Charlotte/1.0b. bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent .boitho.com-dc. bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent .ajSitemap. bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent .bot/1.0. bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent .panscient.com. bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent .Java/1.6.0_11. bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent .WebDataCentreBot/1.0. bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent .Java. bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent .SapphireWebCrawler. bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent .Yandex. bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent .Baiduspider. bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent .Rankivabot. bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent .DBLBot/1.0. bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent .AhrefsBot bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent .MJ12bot bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent .DotBot bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent .sitebot bad_bot

order allow,deny
deny from env=bad_bot
allow from all


Kod .htacess jak usunę ten plik to nie wyświetla się nic błąd jest albo w tym pliku albo w tym że źle instaluje biblotek IonCube a robie to tak
w php.ini dodaje taką linijkę scieżka jest poprawna
zend_extension_ts = E:\xampp\htdocs\ioncube\ioncube_loader_win_5.4.dll
0

Pokaż log błędów Apache.

0

[Sat Oct 20 19:51:37.783923 2012] [ssl:warn] [pid 3868:tid 532] AH01873: Init: Session Cache is not configured [hint: SSLSessionCache]
[Sat Oct 20 19:51:38.043924 2012] [mpm_winnt:notice] [pid 3868:tid 532] AH00455: Apache/2.4.3 (Win32) OpenSSL/1.0.1c PHP/5.4.7 configured -- resuming normal operations
[Sat Oct 20 19:51:38.043924 2012] [mpm_winnt:notice] [pid 3868:tid 532] AH00456: Server built: Aug 18 2012 12:41:37
[Sat Oct 20 19:51:38.043924 2012] [core:notice] [pid 3868:tid 532] AH00094: Command line: 'e:\xampp\apache\bin\httpd.exe -d E:/xampp/apache'
[Sat Oct 20 19:51:38.063924 2012] [mpm_winnt:notice] [pid 3868:tid 532] AH00418: Parent: Created child process 1840
[Sat Oct 20 19:51:41.063928 2012] [ssl:warn] [pid 1840:tid 544] AH01873: Init: Session Cache is not configured [hint: SSLSessionCache]
[Sat Oct 20 19:51:41.133928 2012] [mpm_winnt:notice] [pid 1840:tid 544] AH00354: Child: Starting 150 worker threads.
[Sat Oct 20 19:52:05.653962 2012] [core:alert] [pid 1840:tid 1952] [client ::1:50096] E:/xampp/htdocs/katalog/.htaccess: Invalid command 'ExpiresDefault', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
[Sat Oct 20 19:56:08.275330 2012] [mpm_winnt:notice] [pid 3868:tid 532] AH00428: Parent: child process exited with status 1073807364 -- Restarting.
[Sat Oct 20 20:36:52.418109 2012] [core:warn] [pid 2276:tid 532] AH00098: pid file E:/xampp/apache/logs/httpd.pid overwritten -- Unclean shutdown of previous Apache run?
[Sat Oct 20 20:36:53.078110 2012] [ssl:warn] [pid 2276:tid 532] AH01873: Init: Session Cache is not configured [hint: SSLSessionCache]
[Sat Oct 20 20:36:53.848111 2012] [mpm_winnt:notice] [pid 2276:tid 532] AH00455: Apache/2.4.3 (Win32) OpenSSL/1.0.1c PHP/5.4.7 configured -- resuming normal operations
[Sat Oct 20 20:36:53.848111 2012] [mpm_winnt:notice] [pid 2276:tid 532] AH00456: Server built: Aug 18 2012 12:41:37
[Sat Oct 20 20:36:53.848111 2012] [core:notice] [pid 2276:tid 532] AH00094: Command line: 'e:\xampp\apache\bin\httpd.exe -d E:/xampp/apache'
[Sat Oct 20 20:36:53.878111 2012] [mpm_winnt:notice] [pid 2276:tid 532] AH00418: Parent: Created child process 3004
[Sat Oct 20 20:36:56.518115 2012] [ssl:warn] [pid 3004:tid 544] AH01873: Init: Session Cache is not configured [hint: SSLSessionCache]
[Sat Oct 20 20:36:56.568115 2012] [mpm_winnt:notice] [pid 3004:tid 544] AH00354: Child: Starting 150 worker threads.
[Sat Oct 20 20:37:48.088187 2012] [core:alert] [pid 3004:tid 2016] [client ::1:49760] E:/xampp/htdocs/katalog/.htaccess: Invalid command 'ExpiresDefault', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
[Sat Oct 20 20:41:59.558542 2012] [core:alert] [pid 3004:tid 2016] [client ::1:49844] E:/xampp/htdocs/katalog/.htaccess: Invalid command 'ExpiresDefault', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
[Sat Oct 20 20:42:00.738543 2012] [core:alert] [pid 3004:tid 2016] [client ::1:49851] E:/xampp/htdocs/katalog/.htaccess: Invalid command 'ExpiresDefault', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
[Sat Oct 20 20:42:01.808545 2012] [core:alert] [pid 3004:tid 2016] [client ::1:49862] E:/xampp/htdocs/katalog/.htaccess: Invalid command 'ExpiresDefault', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
[Sat Oct 20 20:42:03.558547 2012] [core:alert] [pid 3004:tid 2016] [client ::1:49866] E:/xampp/htdocs/katalog/.htaccess: Invalid command 'ExpiresDefault', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
[Sat Oct 20 21:03:50.208195 2012] [core:alert] [pid 3004:tid 1996] [client ::1:50758] E:/xampp/htdocs/katalog/.htaccess: Invalid command 'ExpiresDefault', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
[Sat Oct 20 21:26:49.477536 2012] [core:alert] [pid 3004:tid 2004] [client ::1:51235] E:/xampp/htdocs/katalog/.htaccess: Invalid command 'ExpiresDefault', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
[Sat Oct 20 21:28:12.514053 2012] [core:warn] [pid 6052:tid 532] AH00098: pid file E:/xampp/apache/logs/httpd.pid overwritten -- Unclean shutdown of previous Apache run?
[Sat Oct 20 21:28:13.112454 2012] [ssl:warn] [pid 6052:tid 532] AH01873: Init: Session Cache is not configured [hint: SSLSessionCache]
[Sat Oct 20 21:28:13.159254 2012] [mpm_winnt:notice] [pid 6052:tid 532] AH00455: Apache/2.4.3 (Win32) OpenSSL/1.0.1c PHP/5.4.7 configured -- resuming normal operations
[Sat Oct 20 21:28:13.159254 2012] [mpm_winnt:notice] [pid 6052:tid 532] AH00456: Server built: Aug 18 2012 12:41:37
[Sat Oct 20 21:28:13.159254 2012] [core:notice] [pid 6052:tid 532] AH00094: Command line: 'e:\xampp\apache\bin\httpd.exe -d E:/xampp/apache'
[Sat Oct 20 21:28:13.159254 2012] [mpm_winnt:notice] [pid 6052:tid 532] AH00418: Parent: Created child process 2636
[Sat Oct 20 21:28:15.277657 2012] [ssl:warn] [pid 2636:tid 544] AH01873: Init: Session Cache is not configured [hint: SSLSessionCache]
[Sat Oct 20 21:28:15.327657 2012] [mpm_winnt:notice] [pid 2636:tid 544] AH00354: Child: Starting 150 worker threads.
[Sat Oct 20 21:28:20.197664 2012] [core:alert] [pid 2636:tid 1992] [client ::1:51258] E:/xampp/htdocs/katalog/.htaccess: Invalid command 'ExpiresDefault', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
[Sat Oct 20 21:28:22.337667 2012] [core:alert] [pid 2636:tid 1992] [client ::1:51261] E:/xampp/htdocs/katalog/.htaccess: Invalid command 'ExpiresDefault', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
[Sat Oct 20 21:28:22.677668 2012] [core:alert] [pid 2636:tid 1992] [client ::1:51262] E:/xampp/htdocs/katalog/.htaccess: Invalid command 'ExpiresDefault', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
[Sat Oct 20 21:28:24.107670 2012] [core:alert] [pid 2636:tid 1992] [client ::1:51265] E:/xampp/htdocs/katalog/.htaccess: Invalid command 'ExpiresDefault', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
[Sat Oct 20 21:28:25.027671 2012] [core:alert] [pid 2636:tid 1992] [client ::1:51266] E:/xampp/htdocs/katalog/.htaccess: Invalid command 'ExpiresDefault', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration

0

No to masz odpowiedź, włącz moduł mod_expires.

0

A teraz głupio mi pytać jak pod winodwsem i xampp włączyć ten moduł nie widzę nic w php.ini nic aby włączało ten moduł

OK to mam .

ale dalej logi z PHP

 [20-Oct-2012 19:56:26 UTC] PHP Warning: include_once(E:/xampp/htdocs//class/class.php): failed to open stream: No such file or directory in E:\xampp\htdocs\katalog\autoload.php on line 3
[20-Oct-2012 19:56:26 UTC] PHP Warning: include_once(): Failed opening 'E:/xampp/htdocs//class/class.php' for inclusion (include_path='.;E:\xampp\php\PEAR') in E:\xampp\htdocs\katalog\autoload.php on line 3
[20-Oct-2012 19:56:26 UTC] PHP Fatal error: Class 'engine' not found in E:\xampp\htdocs\katalog\init.php on line 29
[20-Oct-2012 19:56:31 UTC] PHP Warning: include_once(E:/xampp/htdocs//class/class.php): failed to open stream: No such file or directory in E:\xampp\htdocs\katalog\autoload.php on line 3
[20-Oct-2012 19:56:31 UTC] PHP Warning: include_once(): Failed opening 'E:/xampp/htdocs//class/class.php' for inclusion (include_path='.;E:\xampp\php\PEAR') in E:\xampp\htdocs\katalog\autoload.php on line 3
[20-Oct-2012 19:56:31 UTC] PHP Fatal error: Class 'engine' not found in E:\xampp\htdocs\katalog\init.php on line 29
[20-Oct-2012 19:56:33 UTC] PHP Warning: include_once(E:/xampp/htdocs//class/class.php): failed to open stream: No such file or directory in E:\xampp\htdocs\katalog\autoload.php on line 3
[20-Oct-2012 19:56:33 UTC] PHP Warning: include_once(): Failed opening 'E:/xampp/htdocs//class/class.php' for inclusion (include_path='.;E:\xampp\php\PEAR') in E:\xampp\htdocs\katalog\autoload.php on line 3
[20-Oct-2012 19:56:33 UTC] PHP Fatal error: Class 'engine' not found in E:\xampp\htdocs\katalog\init.php on line 29
[20-Oct-2012 19:56:36 UTC] PHP Warning: include_once(E:/xampp/htdocs//class/class.php): failed to open stream: No such file or directory in E:\xampp\htdocs\katalog\autoload.php on line 3
[20-Oct-2012 19:56:36 UTC] PHP Warning: include_once(): Failed opening 'E:/xampp/htdocs//class/class.php' for inclusion (include_path='.;E:\xampp\php\PEAR') in E:\xampp\htdocs\katalog\autoload.php on line 3
[20-Oct-2012 19:56:36 UTC] PHP Fatal error: Class 'engine' not found in E:\xampp\htdocs\katalog\init.php on line 29
[20-Oct-2012 19:56:42 UTC] PHP Warning: include_once(E:/xampp/htdocs//class/class.php): failed to open stream: No such file or directory in E:\xampp\htdocs\katalog\autoload.php on line 3
[20-Oct-2012 19:56:42 UTC] PHP Warning: include_once(): Failed opening 'E:/xampp/htdocs//class/class.php' for inclusion (include_path='.;E:\xampp\php\PEAR') in E:\xampp\htdocs\katalog\autoload.php on line 3
[20-Oct-2012 19:56:42 UTC] PHP Fatal error: Class 'engine' not found in E:\xampp\htdocs\katalog\init.php on line 29

A te z APACH

[Sat Oct 20 21:28:20.197664 2012] [core:alert] [pid 2636:tid 1992] [client ::1:51258] E:/xampp/htdocs/katalog/.htaccess: Invalid command 'ExpiresDefault', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
[Sat Oct 20 21:28:22.337667 2012] [core:alert] [pid 2636:tid 1992] [client ::1:51261] E:/xampp/htdocs/katalog/.htaccess: Invalid command 'ExpiresDefault', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
[Sat Oct 20 21:28:22.677668 2012] [core:alert] [pid 2636:tid 1992] [client ::1:51262] E:/xampp/htdocs/katalog/.htaccess: Invalid command 'ExpiresDefault', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
[Sat Oct 20 21:28:24.107670 2012] [core:alert] [pid 2636:tid 1992] [client ::1:51265] E:/xampp/htdocs/katalog/.htaccess: Invalid command 'ExpiresDefault', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
[Sat Oct 20 21:28:25.027671 2012] [core:alert] [pid 2636:tid 1992] [client ::1:51266] E:/xampp/htdocs/katalog/.htaccess: Invalid command 'ExpiresDefault', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
[Sat Oct 20 21:43:11.036126 2012] [core:alert] [pid 2636:tid 1992] [client ::1:52234] E:/xampp/htdocs/katalog/.htaccess: Invalid command 'ExpiresDefault', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
[Sat Oct 20 21:43:12.846129 2012] [core:alert] [pid 2636:tid 1992] [client ::1:52236] E:/xampp/htdocs/katalog/.htaccess: Invalid command 'ExpiresDefault', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
[Sat Oct 20 21:56:19.481434 2012] [core:warn] [pid 1808:tid 532] AH00098: pid file E:/xampp/apache/logs/httpd.pid overwritten -- Unclean shutdown of previous Apache run?
[Sat Oct 20 21:56:20.061435 2012] [ssl:warn] [pid 1808:tid 532] AH01873: Init: Session Cache is not configured [hint: SSLSessionCache]
[Sat Oct 20 21:56:20.111435 2012] [mpm_winnt:notice] [pid 1808:tid 532] AH00455: Apache/2.4.3 (Win32) OpenSSL/1.0.1c PHP/5.4.7 configured -- resuming normal operations
[Sat Oct 20 21:56:20.111435 2012] [mpm_winnt:notice] [pid 1808:tid 532] AH00456: Server built: Aug 18 2012 12:41:37
[Sat Oct 20 21:56:20.111435 2012] [core:notice] [pid 1808:tid 532] AH00094: Command line: 'e:\\xampp\\apache\\bin\\httpd.exe -d E:/xampp/apache'
[Sat Oct 20 21:56:20.111435 2012] [mpm_winnt:notice] [pid 1808:tid 532] AH00418: Parent: Created child process 5536
[Sat Oct 20 21:56:22.351438 2012] [ssl:warn] [pid 5536:tid 544] AH01873: Init: Session Cache is not configured [hint: SSLSessionCache]
[Sat Oct 20 21:56:22.401438 2012] [mpm_winnt:notice] [pid 5536:tid 544] AH00354: Child: Starting 150 worker threads.

Dodam że na serwerze normalnym działa wszystko OK problem jest tlko na local hoscie

Proszę o pomoc teraz niby ok nie ma errorów ale też nic nie wyświetla

0

Moduł Apache, a nie PHP. Poszukaj w plikach konfiguracyjnych Apache czegoś co wygląda jak "LoadModule mod_expires jakaś_ścieżka" i odkomentuj ją. A jeżeli w ogóle jej nie ma to musisz sobie ten moduł skądś ściągnąć.

0

Odpisałem że to mam teraz mam taki problem że to już wyswietla normalnie ale katalog nie wyswietla sie poprawnie bo mam biały ekran i nic nie wyswietla nie ma błedu ale też nie ma niczego

Myśle że źle zainstalowałem bibloteke IonCube doałem
w php ini taka linijke
zend_extension_ts = "E:\xampp\htdocs\ioncube_loader_win_5.4.dll"
po = jest scieżka dostępu trzeba coś jeszcze wrzucać czy jakoś tak aby to miało dostęp do tej bibloteki?

W Wymaganiach był jeszcze włączenie SQLite z tego co czytałem xampp ma wbudowaną taka opcje ale czy trzeba ją jakoś uruchamiać specjalnie?

0

Warning: include_once(E:/xampp/htdocs//class/class.php): failed to open stream: No such file or directory in E:\xampp\htdocs\katalog\autoload.php on line 3

Warning: include_once(): Failed opening 'E:/xampp/htdocs//class/class.php' for inclusion (include_path='.;E:\xampp\php\PEAR') in E:\xampp\htdocs\katalog\autoload.php on line 3

Fatal error: Class 'engine' not found in E:\xampp\htdocs\katalog\init.php on line 29

Po właczeniu błedów mam takie błedy. Wyłączenie błedów bylo schowane w skrypcie.

0

[quote]To jak napiszesz ten tutorial, to wtedy odśwież stary wątek. A linkami w stopce u nas niewiele zdziałasz.[/quote]
Marooned, jakbyś chciał wiedzieć kochany to nie ma tutaj linków w stopce. Kurcze siedzisz na tym forum a nawet nie wiesz tego szok :/

A poradnik pojawi się prędzej czy później na moim blogu dla wszystkich zainteresowanych, którzy mają problem z PKSI na localhost.

Pozdr.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0