Witam,

Mam problem w wyświetleniem obrazka z bazy danych. To ja może od razu dam kod:

 <?php
/* Skrypt stworzony przez Marka Więceka dla KrzeszowickiKill.pl
Adres www: anonimus.aq.pl
                 2011
*/

include "rcon_hl_net.php";
include "database.php";

if(is_numeric($_GET['id'])){

  mysql_connect($config['host'], $config['user'], $config['pass']);
  mysql_select_db($config['db']);

  $result = mysql_query("SELECT `zdjecie`,`ip`,`port`,`ostatni_zapis` FROM serwery WHERE id=".$_GET['id']);

  $czas = time();

  if (mysql_num_rows($result) != 0)
  {
    $row = mysql_fetch_assoc($result);
    if($row['ostatni_zapis'] > ($time-($config['czas']*60))){
      header("Content-type: image/png");
      echo base64_decode($row['zdjecie']);
    }
    else{
      header("Content-type: image/png");
      $serwer = new rcon();
      $ip = $row['ip'];
      $port = $row['port'];
      @$ip = gethostbyname($ip);
      @$serwer->Connect($ip, $port);

      $info = $serwer->Info();
      if($info){

        $ilosc = strlen($info['adress']."   ".($info['activeplayers']+$info['botplayers'])."/".$info['maxplayers']."   ".$info['map']);
        $ilosc_pix = (175) - ($ilosc*2);
        $img = imagecreatefrompng("template.png");
        $bialy = ImageColorAllocate($img, 255, 255, 255);
        imagettftext($img, 7, 0, 30, 11, $bialy, $font, $info['name']);
        imagettftext($img, 8, 0, $ilosc_pix, 25, $bialy, $font, $info['adress']."   ".($info['activeplayers']+$info[ 'botplayers'])."/".$info['maxplayers']."   ".$info['map']);
        imagepng($img);
        $content = base64_encode($img);
        $zapytanie = mysql_query("UPDATE `serwery` SET `zdjecie` = '".$content."' , `ostatni_zapis` = '".time()."' WHERE `id` = '".$_GET['id']."'");
        imagedestroy($img); 

      }
    }
  }
  else{
    $img = imagecreatefrompng("template.png");
    $czerwony = imagecolorallocate($img, 238, 59, 59);
    imagettftext($img, 7, 0, 30, 11, $czerwony, $font, "Serwer nie odpowiada");
    header("Content-type: image/png");
    imagepng($img);
    imagedestroy($img);
  }
  mysql_close();
}

?>

Dodam ,że skrypt poprawnie chyba zapisuje, hmm albo i nie, bo w phpmyadmin pisze ze 0bajtów...

Co tu jest źle?

Z góry dziękuję za pomoc

Wesołych świąt