Witam,

piszę projekt w Symfony2 i chciałem użyć ACL, gdyż jest to dlaczego by nie skorzystać ?
Włączyłem acl, napisałem przy dodawaniu taki otoż kod:

  if ($form->isValid()) {
  $securityContext = $this->get('security.context');
  $user = $securityContext->getToken()->getUser(); // get current user
   
  $project->setAuthor($user);
   
  $entityManager = $this->get('doctrine.orm.default_entity_manager');
  $entityManager->persist($project);
  $entityManager->flush();
   
  // creating the ACL
  $aclProvider = $this->get('security.acl.provider');
  $objectIdentity = ObjectIdentity::fromDomainObject($project);
  $acl = $aclProvider->createAcl($objectIdentity);
   
  // retrieving the security identity of the currently logged-in user
  $securityIdentity = UserSecurityIdentity::fromAccount($user);
   
  // grant owner access
  $acl->insertObjectAce($securityIdentity, MaskBuilder::MASK_OWNER);
  $aclProvider->updateAcl($acl);
   
  $this->get('session')->setFlash('info', $this->tr('Project created'));
   
  return $this->redirect($this->generateUrl('projects_list'));
  }

i teraz mam pytanie, jak sprawdzić, czy zalogowany użytkownik ma do niego prawa?
Przypuśćmy taką sytuację: mam dwa obiekty klas $user oraz $project. Jak sprawdzić, czy wybrany użytkownik ma prawa do tego obiektu?
To jest raz, dwa: chcę stworzyć grupę użytkowników, którzy mają prawo np dodawać projekty oraz edytować ale tylko te, które sami stworzyli. Można to zrobić za pomocą acl?

Ogólnie chcę zrobić tak: jest użytkownik, który należy do jakiejś grupy. Na początku ten user wraz ze wszystkimi w grupie ma prawo do edycji/usuwania projektów. Następnie pozwala innej grupie np grupie X na to, aby mogli przeglądać zawartość projektu, ale bez edycji. Natomiast grupie Y daję uprawnienia podglądu oraz na przykład dodawania komentarzy.

Można to jakoś ładnie zrobić w acl czy muszę to zrobić za pomocą jakiś dodatkowych obiektów typu grupa?