Problem z galeria

0

Witam mam problem z galeria czy można zrobić aby galerie ten robiła thumby z plików png .itp ?

<?php

if(empty($enclose)) { // Sprawdza, czy plik został dołączony
  die("Nie możesz otworzyć tego pliku!");
}

$picture = glob("pictures/*"); // Pobiera zdjęcia
$thumbnail = glob("thumbnails/*"); // Pobiera miniaturki

$number['photos'] = count($picture); // Liczba wszystkich zdjęć
$number['perpage'] = ($settings['cols']*$settings['rows']); // Liczba zdjęć na stronie
$number['pages'] = ceil($number['photos']/$number['perpage']); // Liczba stron

if(isset($_GET['action'])) { // Przepisanie akcji
  $action = $_GET['action'];
}
else {
  $action = "page";
}

if(isset($_GET['id'])) { // Pobiera id elementu (strony lub zdjęcia)
  $id = $_GET['id'];
}
else {
  $id = 1;
}

function makephoto($img) {
  global $settings;

  list($oldwidth, $oldheight) = getimagesize($img);

  if($oldwidth < $settings['imgsize'] && $oldheight < $settings['imgsize']) {
    $imgwidth = $oldwidth;
    $imgheight = $oldheight;
  }       
  elseif($oldheight > $oldwidth) {
    $imgwidth = round((($oldwidth*$settings['imgsize'])/$oldheight));
    $imgheight = $settings['imgsize'];
  }
  else {
    $imgwidth = $settings['imgsize'];
    $imgheight = round((($oldheight*$settings['imgsize'])/$oldwidth));
  }

  $name = explode("/", $img);
  if(file_exists("../pictures/".$name[2]) == TRUE) {
    $short = explode(".", $name[2]);
    $prefix = "_".rand(100, 999);
    $newname = $short[0].$prefix."";
  }
  else {
    $newname = $name[2];
  }

$newimg = imagecreatetruecolor($imgwidth, $imgheight);
  $tempimg = imagecreatefromjpeg($img);
  imagecopyresampled($newimg, $tempimg, 0, 0, 0, 0, $imgwidth, $imgheight, $oldwidth, $oldheight);  
  imagejpeg($newimg, "../pictures/".$newname, 95);

  if($oldwidth < $settings['thumbsize'] && $oldheight < $settings['thumbsize']) {
    $thumbwidth = $oldwidth;
    $thumbheight = $oldheight;
  }       
  elseif($oldheight > $oldwidth) {
    $thumbwidth = round((($oldwidth*$settings['thumbsize'])/$oldheight));
    $thumbheight = $settings['thumbsize'];
  }
  else {
    $thumbwidth = $settings['thumbsize'];
    $thumbheight = round((($oldheight*$settings['thumbsize'])/$oldwidth));
  }

  $newthumb = imagecreatetruecolor($thumbwidth, $thumbheight);
  $tempthumb = imagecreatefromjpeg($img);
  imagecopyresampled($newthumb, $tempthumb, 0, 0, 0, 0, $thumbwidth, $thumbheight, $oldwidth, $oldheight);  
  imagejpeg($newthumb, "../thumbnails/".$newname, 85);

  unlink("../upload/".$name[2]);

  echo "Przetwarzanie <em>".$name[2]."</em>... OK!<br />";

}

function rename_to_jpg($x) {

  $x = str_replace(".JPG", ".jpg", $x);
  $x = str_replace(".jpeg", ".jpg", $x);
  $x = str_replace(".JPEG", ".jpg", $x);
  $x = str_replace(".PNG", ".jpg", $x);
  $x = str_replace(".png", ".jpg", $x);

  return $x;

}

function rename_uploaded() {

  $upload = glob("../upload/*");

  for($i = 0; $i < count($upload); $i++) {

    rename($upload[$i], rename_to_jpg($upload[$i]));

  }

}
0

Można.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0