PHP + SQL panel logowania problem

0

Witam
Problem taki :
Mam bazę danych, mam rejestrację w PHP do niej ... mam też logowanie, ale niestety nie chce mi działać, zupełnie nie wiem, dlaczego :/

<?php
session_start();
include "conn.inc.php";

if (isset($_POST['submit'])) {
 $query = "SELECT login, haslo FROM osoba " .
      "WHERE login = '" . $_POST['login'] . "' " .
      "AND haslo = (PASSWORD('" . $_POST['haslo'] . "'))";
 $result = mysql_query($query) 
  or die(mysql_error());

 if (mysql_num_rows($result) == 1) {
  $_SESSION['user_login'] = $_POST['login'];
  $_SESSION['user_password'] = $_POST['haslo'];
  header ("Refresh: 5; URL=" . $_POST['redirect'] . "");
  echo "Zostajesz przekierowany na oryginaln± stronę, której ż±dałe¶!<br>";
  echo "(Je¶li przegl±darka nie obsługuje przekierowań, " .
     "<a href=\"" . $_POST['redirect']. "\">kliknij tutaj</a>)";
 } else {
?>
<html>
<head>
<title>Niepoprawny login, lub hasło !!!</title>
</head>
<body>
<p>
 Niepoprawna nazwa użytkownika lub hasło!<br>
 Zarejestrowałe¶ się? 
 <a href="register.php">Kliknij tutaj</a>, aby się zarejestrować.<br>
 <form action="user_login.php" method="post">
  <input type="hidden" name="redirect" 
   value="<?php echo $_POST['redirect']; ?>">
  Nazwa użytkownika: <input type="text" name="login"><br>
  Hasło: <input type="password" name="haslo"><br><br>
  <input type="submit" name="submit" value="Zaloguj">
 </form>
</p>
</body>
</html>
<?php
 }
} else {
 if (isset($_GET['redirect'])) {
  $redirect = $_GET['redirect'];
 } else {
  $redirect = "index.php";
 }
?>
<html>
<head>
<title>Logowanie</title>
</head>
<body>
<p>
 Zaloguj się, podaj±c nazwę użytkownika i hasło...<br>
 lub <a href="register.php">kliknij tutaj</a>, aby się zarejestrować.<br><br>
 <form action="user_login.php" method="post">
  <input type="hidden" name="redirect" 
   value="<?php echo $redirect; ?>">
  Nazwa użytkownika: <input type="text" name="login"><br>
  Hasło: <input type="password" name="haslo"><br><br>
  <input type="submit" name="submit" value="Zaloguj">
 </form>
</p>
</body>
</html>
<?php
}
?>

Wygląda to tak :) posklejanie z różnych źródeł i przystosowane pod moje potrzeby....
Rejestracja przebiega pomyślnie, zapis do bazy mam, ale nie mogę się zalogować...

Wykonuje za każdym razem to co po ELSE, czyli twierdzi, ze nie prawidłowe hasło:/

Zmieniając w tym wierszu 1, na 0, działa logowanie, ale z kolei przepuszcze dalej przy podaniu błędnych danych :/
if (mysql_num_rows($result) == 1)

Pomóżcie laikowi :)

0
header ("Refresh: 5; URL=" . $_POST['redirect'] . "");

Lol? Dajesz nieprawidłowy nagłówek, to nie ma prawa działać.

Tak co do ogólnej przyczyny: Jesteś pewien że hasła masz na pewno zakodowane funkcją PASSWORD? Zapytanie wygląda na poprawne, nie dopasowuje ci po prostu żadnego rekordu w bazie.

0

Genralnie moduł rejestracji działa i już nie wiem co z tym zrobić .. .nie działa mi tylko logowanie i update ...
Blokuje mi to dalsze prace i nie mogę iść dalej

tak wygląda rejestracja

<?php
session_start();
ob_start();
include "conn.inc.php";
?>
<html>
<head>
<title>Panel logowania</title>
</head>
<body>
<?php
if (isset($_POST['submit']) && $_POST['submit'] == "Zarejestruj") {
 if ($_POST['login'] != "" && 
   $_POST['haslo'] != "" &&    
   $_POST['imie'] != "" && 
   $_POST['nazwisko'] != "" && 
   $_POST['data_ur'] != "" &&
   $_POST['miasto'] != "" &&
   $_POST['wojewodztwo'] != "" &&
   $_POST['kod_pocztowy'] != "" &&
   $_POST['nr_tel'] != "" &&
   $_POST['email'] != "" &&
   $_POST['kat_prawa_jazdy'] != "") {

  $query = "SELECT login FROM osoba " .
       "WHERE login = '" . $_POST['login'] . "';";
  $result = mysql_query($query) 
   or die(mysql_error());

  if (mysql_num_rows($result) != 0) {
?>
<p>
 <font color="#FF0000"><b>Nazwa użytkownika 
 <?php echo $_POST['login']; ?> jest już w użyciu. Proszę wybrać
 inn±!</b></font>
<form action="register.php" method="post">
 Login: 
  <input name="login2" type="text">
 <br>
  Imię: <input type="text" name="imie" 
         value="<?php echo $_POST['imie']; ?>"><br>
  Nazwisko: <input type="text" name="nazwisko" 
         value="<?php echo $_POST['nazwisko']; ?>"><br>
  Data urodzenia: <input type="text" name="data_ur" 
       value="<?php echo $_POST['data_ur']; ?>"><br>
  Miasto: <input type="text" name="miasto" 
       value="<?php echo $_POST['miasto']; ?>"><br>
  Województwo: <input type="text" name="wojewodztwo" 
       value="<?php echo $_POST['wojewodztwo']; ?>"><br>
  Kod pocztowy: <input type="int" name="kod_pocztowy" 
       value="<?php echo $_POST['kod_pocztowy']; ?>"><br>
  Numer telefonu: <input type="int" name="nr_tel" 
       value="<?php echo $_POST['nr_tel']; ?>"><br>
  Adrea E-mail: <input type="text" name="email" 
       value="<?php echo $_POST['email']; ?>"><br>
  Kategoria Prawa Jazdy: <input type="text" name="kat_prawa_jazdy" 
       value="<?php echo $_POST['kat_prawa_jazdy']; ?>"><br>

  <input type="submit" name="submit" value="Zarejestruj"> &nbsp; 
  <input type="reset" value="Wyczy¶ć">
</form>
</p>
<?php
  } else {

   $query = "INSERT INTO osoba (login, haslo, imie,nazwisko, data_ur, miasto, 

wojewodztwo, kod_pocztowy, nr_tel, email,      kat_prawa_jazdy)". 

        "VALUES ('" . $_POST['login'] . "', " .
        "(PASSWORD('" . $_POST['haslo'] . "')), '" . 
        $_POST['imie'] . "', '" . $_POST['nazwisko'] .
        "','" . $_POST['data_ur'] . "','" . $_POST['miasto'] . "','" . $_POST 

       ['wojewodztwo'] . "','" . $_POST['kod_pocztowy'] . "','" . $_POST    

    ['nr_tel'] . "','" . $_POST['email'] . "', '" . $_POST        

['kat_prawa_jazdy'] . "');";

   $result = mysql_query($query) 
    or die(mysql_error());

   $_SESSION['user_logged'] = $_POST['login'];
   $_SESSION['user_password'] = $_POST['haslo'];
?>
<p>
 Dziękujemy, <?php echo $_POST['imie'] . " " . 
 $_POST['nazwisko']; ?>, za zarejestrowanie się!<br>
<?php
   header("Refresh: 5; URL=index.php");
   echo "Zakończono proces rejestracji! " .
      "Zostaniesz przeniesiony do oryginalnej storny!<br>";
   echo "(Je¶li przegl±darka nie obsługuje przekierowań, " .
      "<a href=\"index.php\">kliknij tutaj</a>)";
   die();
  }
 } else {
?>
<p>
 <font color="#FF0000"><b>Wymagane jest podanie wszystkich danych dla zakończenia 

procesu rejestracji!</b></font>
<form action="register.php" method="post">

  Login: <input type="text" name="login"
         value="<?php echo $_POST['login']; ?>"><br>

  Hasło: <input type="password" name="haslo" 
        value="<?php echo $_POST['haslo']; ?>"><br>
  Imię: <input type="text" name="imie" 
         value="<?php echo $_POST['imie']; ?>"><br>
  Nazwisko: <input type="text" name="nazwisko" 
         value="<?php echo $_POST['nazwisko']; ?>"><br>
  Data urodzenia: <input type="text" name="data_ur" 
       value="<?php echo $_POST['data_ur']; ?>"><br>
  Miasto: <input type="text" name="miasto" 
       value="<?php echo $_POST['miasto']; ?>"><br>
  Województwo: <input type="text" name="wojewodztwo" 
       value="<?php echo $_POST['wojewodztwo']; ?>"><br>
  Kod pocztowy: <input type="int" name="kod_pocztowy" 
       value="<?php echo $_POST['kod_pocztowy']; ?>"><br>
  Numer telefonu: <input type="int" name="nr_tel" 
       value="<?php echo $_POST['nr_tel']; ?>"><br>
  Adrea E-mail: <input type="text" name="email" 
       value="<?php echo $_POST['email']; ?>"><br>
  Kategoria Prawa Jazdy: <input type="text" name="kat_prawa_jazdy" 
       value="<?php echo $_POST['kat_prawa_jazdy']; ?>"><br> 

  <input type="submit" name="submit" value="Zarejestruj"> &nbsp; 
  <input type="reset" value="Wyczy¶ć">
</form>
</p>
<?php
 }
} else {
?>
<p>
 Witamy na stronie rejestracji!<br>
 Wymagamy wypełenienia pól nazwy użytkownika, hasła, adresu email,
 imienia i nazwiska!
<form action="register.php" method="post">
  Login: <input type="text" name="login"><br>
  Hasło: <input type="password" name="haslo"><br>       
  Imię: <input type="text" name="imie"><br>       
  Nazwisko: <input type="text" name="nazwisko"><br> 
  Data urodzenia: <input type="text" name="data_ur"><br> 
  Miasto: <input type="text" name="miasto"><br> 
  Województwo: <input type="text" name="wojewodztwo"><br> 
  Kod pocztowy: <input type="int" name="kod_pocztowy"><br>
  Numer telefonu: <input type="int" name="nr_tel"><br> 
  Adrea E-mail: <input type="text" name="email"><br> 
  Kategoria Prawa Jazdy: <input type="text" name="kat_prawa_jazdy"><br> <br>

  <input type="submit" name="submit" value="Zarejestruj"> &nbsp; 
 <input name="reser" type="reset" id="reser" value="Wyczy¶ć">
</form>
</p>
<?php
}
?>
</body>
</html>
0

Dodam jeszcze zawartość inluda z początku kodu

<?php
$conn = mysql_connect("localhost", "macko", "test") 
 or die(mysql_error()); 
$db = mysql_select_db("portal") 
 or die(mysql_error());
?>

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0