[PHP] Formularz kontaktowy

0

Mam problem, a mianowicie:

Mam 3 pola
-mail
-topic
-textarea

Gdy stronę mam na yoyo.pl dane z formularza nie dochodzą na poczte. Na cba.pl dochodzą dane tylko z dwóch pierwszych pól.

Co źle zrobiłem?

contact.html

<p>e-mail <input id="adres" type="text" name="adres"></p>
<p>topic <input id="subject" type="text" name="subject"></p>
<textarea type="text" name="tresc" >Treść wiadomości</textarea>

<input id="submit" type="submit" value="Send" >

poczta.php

<?php
{
    mail("[email protected]","E-mail" ,
 $_POST['adres'], $_POST['subject'], $_POST['tresc']);
    
}
?> 
0

Ale pojechałeś... Przecież ta funkcja nie ma tyle argumentów!

Written by Jung-Ho @ http://pl2.php.net/Mail

$Name = "Da Duder"; //nazwa wysyłającego
$email = "[email protected]"; //adres e-mail wysyłającego

$recipient = "[email protected]"; //odbiorca maila
$mail_body = "The text for the mail..."; //tekst maila

$subject = "Subject for reviever"; //temat maila
$header = "From: ". $Name . " <" . $email . ">\r\n"; //opcjonalne nagłówki

mail($recipient, $subject, $mail_body, $header); //komenda mail

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1