[JS][PHP]Rozłączenie routera

0

Witam.
Mam taki problem.
Chce programowo rozłączyć rotuer.
Ręcznie wchodząć przez panel (http://192.168.16.1/maintenance/tools_system.htm) mam
do wyobru 2 możliwośći i przycisk restart:

System Restart with
(*)Current Settings
( )Factory Default Settings

  [Restart]

Pytanie:
Jak zrobić żeby ominąć klikanie przycisku.
Kod strony jest taki:

<html><head>
<meta http-equiv=Content-Script-Type content=text/javascript>
<meta http-equiv=Content-Style-Type content=text/css>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=
iso-8859-1">
<link rel="stylesheet" href="../css/style.css" type="text/css">
<script language="JavaScript">
  var interval = 20;
  var intervalid;
  function restart()
  {
    alert("Please wait for reboot complete!");
    intervalid = setInterval( "GetHomePage()",interval*1000 );
  }

  function GetHomePage()
   {
     alert("Reboot Complete");
     window.location.href = "../status/status_deviceinfo.htm";
     clearInterval(intervalid);
   }
</script>
</head><body>
<FORM METHOD="POST" ACTION="/Forms/tools_system_1" name="tools_System_Restore">
<table width="760" border="0" align=center cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#FFFFFF">
 <tr>

   <td height="5" class="light-orange" colspan="5">&nbsp;</td></tr><tr>
  <td width="150" height="30" class="title-main">
  <font color="#FFFFFF">System Restart</font>  </td><td width="10" class="black">&nbsp;</td><td width="150"></td><td width="10"> </td><td width="440"></td></tr><tr>
  <td class="light-orange">&nbsp;</td><td class="light-orange"></td><td class="tabdata"><div align=right>
  <font color="#000000">System Restart with</font>  </div></td><td class="tabdata"><div align=center>:</div></td><td class="tabdata">
    <INPUT TYPE="RADIO" NAME="restoreFlag" VALUE="0" CHECKED>    <font color="#000000">Current Settings</font>    </td></tr><tr>

  <td class="light-orange">&nbsp;</td><td class="light-orange"></td><td class="tabdata">&nbsp;</td><td class="tabdata">&nbsp;</td><td class="tabdata">
    <INPUT TYPE="RADIO" NAME="restoreFlag" VALUE="1">    <font color="#000000">Factory Default Settings</font>    </td></tr><tr>
  <td class="light-orange">&nbsp;</td><td class="light-orange"></td><td width="150">&nbsp;</td><td width="10">&nbsp;</td><td width="440">&nbsp;</td></tr></table><table width="760" border="0" align=center cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#FFFFFF">
 <tr>
  <td width="160" class="black" height="42" >&nbsp;</td><td width="160" class="orange">&nbsp;</td><td width="440" class="orange">
    <INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="RestartBtn" VALUE="RESTART" onclick="restart();">  </td></tr></table></div></form>
</body></html>

Przechwytujac nagłówki dostaje coś takiego

http://192.168.16.1/Forms/tools_system_1

POST /Forms/tools_system_1 HTTP/1.1
Host: 192.168.16.1
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.1) Gecko/20061204 Firefox/2.0.0.1
Accept: text/xml,application/xml,application/xhtml+xml,text/html;q=0.9,text/plain;q=0.8,image/png,/;q=0.5
Accept-Language: pl,en-us;q=0.7,en;q=0.3
Accept-Encoding: gzip,deflate
Accept-Charset: ISO-8859-2,utf-8;q=0.7,*;q=0.7
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.16.1/maintenance/tools_system.htm
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 32
restoreFlag=0&RestartBtn=RESTART

Pozdrawiam.
ps.Router jest edimaxa.

0

Nie ma cie pomysłu?

0

Ma my. Wyślij te nagłówki i tyle.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0