[php] inkrementacja

0
function galeria($katalog, $ilosc = 2) {
  $strona = (isset($_GET["strona"]))? $_GET["strona"]: 1;
  $rozsz = explode(" ", "jpg gif pgn bmp");
  $wiersz = 0;
  $dir = opendir($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/".$katalog);
  while($plik = readdir($dir)) {
   if($plik!="."&&$plik!="..") {
     $info = pathinfo($plik);
     foreach($rozsz as $i) if($info["extension"]==$i) $dozwolony = true;
     $kolumna = 0;
     if(isset($dozwolony)) {
      $zdjecia[$wiersz][] = $domena.$katalog."/".$plik;
      $kolumna++;
      if($kolumna==4) {$kolumna = 0; $wiersz++;}
      unset($dozwolony);
      echo "<br />wiersz = ".$wiersz."<br />kolumna = ".$kolumna;
     }
   }
  }
}

dlaczego zmienne $kolumna i $wiersz się nie inkrementują?

0

kolumna bedzie zawsze równa 1. Przypisujesz do niej 0 w trakcie wykonywania pętli.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0