Pomoc w konfiguracji klastra Kafki

0

Ofiaruję darowiznę 0,1 monero.

Potrzebuję pomocy w dokonfigurowaniu clustra kafkowego:

version: '3.8'
services:

 zookeeper-1:
  image: confluentinc/cp-zookeeper:latest
  container_name: zookeeper-1
  ports:
   - '12181:2181'
  environment:
   ZOOKEEPER_CLIENT_PORT: 2181
   ZOOKEEPER_TICK_TIME: 2000

 zookeeper-2:
  image: confluentinc/cp-zookeeper:latest
  container_name: zookeeper-2
  ports:
   - '22181:2181'
  environment:
   ZOOKEEPER_CLIENT_PORT: 2181
   ZOOKEEPER_TICK_TIME: 2000

 zookeeper-3:
  image: confluentinc/cp-zookeeper:latest
  container_name: zookeeper-3
  ports:
   - '32181:2181'  
  environment:
   ZOOKEEPER_CLIENT_PORT: 2181
   ZOOKEEPER_TICK_TIME: 2000

 kafka-1:
  image: confluentinc/cp-kafka:latest
  container_name: kafka-1
  ports:
   - '19092:19092'
  environment:
   KAFKA_BROKER_ID: 1
   KAFKA_ZOOKEEPER_CONNECT: zookeeper-1:2181,zookeeper-2:2181,zookeeper-3:2181
   KAFKA_ADVERTISED_LISTENERS: PLAINTEXT://kafka-1:9092,PLAINTEXT_HOST://localhost:19092
   KAFKA_INTER_BROKER_LISTENER_NAME: PLAINTEXT
   KAFKA_LISTENER_SECURITY_PROTOCOL_MAP: PLAINTEXT:PLAINTEXT,PLAINTEXT_HOST:PLAINTEXT
   KAFKA_OFFSETS_TOPIC_REPLICATION_FACTOR: 1
   BOOTSTRAP_SERVERS: kafka1:19092,kafka2:29092,kafka3:39092
   KAFKA_LOG_MESSAGE_TIMESTAMP_TYPE: LogAppendTime
  depends_on:
   - zookeeper-1
   - zookeeper-2
   - zookeeper-3

 kafka-2:
  image: confluentinc/cp-kafka:latest
  container_name: kafka-2
  ports:
   - '29092:29092'
  environment:
   KAFKA_BROKER_ID: 2
   KAFKA_ZOOKEEPER_CONNECT: zookeeper-1:2181,zookeeper-2:2181,zookeeper-3:2181
   KAFKA_ADVERTISED_LISTENERS: PLAINTEXT://kafka-2:9093,PLAINTEXT_HOST://localhost:29092
   KAFKA_INTER_BROKER_LISTENER_NAME: PLAINTEXT
   KAFKA_LISTENER_SECURITY_PROTOCOL_MAP: PLAINTEXT:PLAINTEXT,PLAINTEXT_HOST:PLAINTEXT
   KAFKA_OFFSETS_TOPIC_REPLICATION_FACTOR: 1
   BOOTSTRAP_SERVERS: kafka1:19092,kafka2:29092,kafka3:39092
   KAFKA_LOG_MESSAGE_TIMESTAMP_TYPE: LogAppendTime
  depends_on:
   - zookeeper-1
   - zookeeper-2
   - zookeeper-3

 kafka-3:
  image: confluentinc/cp-kafka:latest
  container_name: kafka-3
  ports:
   - '39092:39092'
  environment:
   KAFKA_BROKER_ID: 3
   KAFKA_ZOOKEEPER_CONNECT: zookeeper-1:2181,zookeeper-2:2181,zookeeper-3:2181
   KAFKA_ADVERTISED_LISTENERS: PLAINTEXT://kafka-3:9094,PLAINTEXT_HOST://localhost:39092
   KAFKA_INTER_BROKER_LISTENER_NAME: PLAINTEXT
   KAFKA_LISTENER_SECURITY_PROTOCOL_MAP: PLAINTEXT:PLAINTEXT,PLAINTEXT_HOST:PLAINTEXT
   KAFKA_OFFSETS_TOPIC_REPLICATION_FACTOR: 1
   BOOTSTRAP_SERVERS: kafka1:19092,kafka2:29092,kafka3:39092
   KAFKA_LOG_MESSAGE_TIMESTAMP_TYPE: LogAppendTime
  depends_on:
   - zookeeper-1
   - zookeeper-2
   - zookeeper-3

przy odpaleniu powyzszego i łączeniu się z localhost:19092,localhost:29092,localhost:39092 dostaje błąd:

kafka-1 | org.apache.kafka.common.errors.InvalidReplicationFactorException: Replication factor: 3 larger than available brokers: 2.

albo

kafka-1 | org.apache.kafka.common.errors.InvalidReplicationFactorException: Replication factor: 3 larger than available brokers: 1.

0

U mnie działa bez żadnych błędów ten docker-compose.yml. Stworzyłem testowo jeden topic i przesyła wiadomości jak należy.

0
vapemil napisał(a):

U mnie działa bez żadnych błędów ten docker-compose.yml. Stworzyłem testowo jeden topic i przesyła wiadomości jak należy.

stwórz topic z 3 replikami to zawoła Ci tym błędem, że ma tylko 2 brokery albo 1 brokera

0

Nie mam czasu się wczytywać, ale zaczął bym od sprawdzenia logów zookeepera żeby zobaczyć które instancje się zarejestrowały. Warto też przejrzeć logi kafki w kontenerze.

Przyczyny problemów u noobów:

 • Docker ma za mało zasobów
 • Port jest zajęty lub niedostępny w systemie

Nie pamiętam też ustawień kafki o 07:30 ale jest darmowa książka od Confluent'a: https://www.confluent.io/resources/kafka-the-definitive-guide/

0

działający cluster:

version: '3.8'
services:

 zookeeper-1:
  image: confluentinc/cp-zookeeper:latest
  container_name: zookeeper-1
  ports:
   - '2181:2181'
  environment:
   ZOOKEEPER_CLIENT_PORT: 2181
   ZOOKEEPER_TICK_TIME: 2000

 zookeeper-2:
  image: confluentinc/cp-zookeeper:latest
  container_name: zookeeper-2
  ports:
   - '2182:2182'
  environment:
   ZOOKEEPER_CLIENT_PORT: 2182
   ZOOKEEPER_TICK_TIME: 2000

 zookeeper-3:
  image: confluentinc/cp-zookeeper:latest
  container_name: zookeeper-3
  ports:
   - '2183:2183'
  environment:
   ZOOKEEPER_CLIENT_PORT: 2183
   ZOOKEEPER_TICK_TIME: 2000


 kafka-1:
  image: confluentinc/cp-kafka:latest
  container_name: kafka-1
  ports:
   - '19092:19092'
   - '9092:9092'
  environment:
   KAFKA_BROKER_ID: 1
   KAFKA_ZOOKEEPER_CONNECT: zookeeper-1:2181
   KAFKA_LISTENER_SECURITY_PROTOCOL_MAP: LISTENER_INTERNAL:PLAINTEXT,LISTENER_EXTERNAL:PLAINTEXT
   KAFKA_LISTENERS: LISTENER_INTERNAL://kafka-1:19092,LISTENER_EXTERNAL://kafka-1:9092
   KAFKA_ADVERTISED_LISTENERS: LISTENER_INTERNAL://kafka-1:19092,LISTENER_EXTERNAL://kafka-1:9092
   KAFKA_INTER_BROKER_LISTENER_NAME: LISTENER_INTERNAL
   KAFKA_OFFSETS_TOPIC_REPLICATION_FACTOR: 1
   KAFKA_LOG_MESSAGE_TIMESTAMP_TYPE: LogAppendTime
  depends_on:
   - zookeeper-1
   - zookeeper-2
   - zookeeper-3

 kafka-2:
  image: confluentinc/cp-kafka:latest
  container_name: kafka-2
  ports:
   - '29092:29092'
   - '9093:9093'
  environment:
   KAFKA_BROKER_ID: 2
   KAFKA_ZOOKEEPER_CONNECT: zookeeper-1:2181
   KAFKA_LISTENER_SECURITY_PROTOCOL_MAP: LISTENER_INTERNAL:PLAINTEXT,LISTENER_EXTERNAL:PLAINTEXT
   KAFKA_LISTENERS: LISTENER_INTERNAL://kafka-2:29092,LISTENER_EXTERNAL://kafka-2:9093
   KAFKA_ADVERTISED_LISTENERS: LISTENER_INTERNAL://kafka-2:29092,LISTENER_EXTERNAL://kafka-2:9093
   KAFKA_INTER_BROKER_LISTENER_NAME: LISTENER_INTERNAL
   KAFKA_OFFSETS_TOPIC_REPLICATION_FACTOR: 1
   KAFKA_LOG_MESSAGE_TIMESTAMP_TYPE: LogAppendTime
  depends_on:
   - zookeeper-1
   - zookeeper-2
   - zookeeper-3

 kafka-3:
  image: confluentinc/cp-kafka:latest
  container_name: kafka-3
  ports:
   - '9094:9094'
   - '39092:39092'
  environment:
   KAFKA_BROKER_ID: 3
   KAFKA_ZOOKEEPER_CONNECT: zookeeper-1:2181
   KAFKA_LISTENER_SECURITY_PROTOCOL_MAP: LISTENER_INTERNAL:PLAINTEXT,LISTENER_EXTERNAL:PLAINTEXT
   KAFKA_LISTENERS: LISTENER_INTERNAL://kafka-3:39092,LISTENER_EXTERNAL://kafka-3:9094
   KAFKA_ADVERTISED_LISTENERS: LISTENER_INTERNAL://kafka-3:39092,LISTENER_EXTERNAL://kafka-3:9094
   KAFKA_INTER_BROKER_LISTENER_NAME: LISTENER_INTERNAL
   KAFKA_OFFSETS_TOPIC_REPLICATION_FACTOR: 1
   KAFKA_LOG_MESSAGE_TIMESTAMP_TYPE: LogAppendTime
  depends_on:
   - zookeeper-1
   - zookeeper-2
   - zookeeper-3

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1