Sprzedam oprogramowanie, które pozwala na zarządzanie ewidencją przebiegu pojazdu, kosztów pojazdu, generuje zestawienie i wysyła powiadomienia o terminach ważnych wydarzeń dotyczących pojazdów. Oprogramowanie jest dla firm, które posiadają samochody i rozliczają się w postaci kilometrówki, ale nie tylko.

W skład biznesu wchodzi:
http://www.demo.dymcode.eu/ - Strona główna oprogramowania.
http://autosoftware.dymcode.eu/ - Demo oprogramowanie.
http://sellsoftware.dymcode.eu/ - Zarządzanie sprzedażą oprogramowania.

Aplikacja autosoftware zawiera wiele funkcji takie jak:
logowanie do aplikacji
podstawowe informacje na temat pakietu jaki został wykupiony
historia akcji użytkownika
zmiana hasła i możliwość edycji danych
ewidencja - dodawanie, usuwanie, edycja, wyszukiwanie i zarządzanie arkuszami
edycja arkuszu ewidencji
edycja arkuszu kosztów pojazdu
zestawienia
dodawanie, edycja, usuwanie, wyszukiwanie pojazdów
dodawanie, edycja, usuwanie i wyszukiwanie kierowców
dodawanie, edycja, usuwanie i wyszukiwanie tras
dodawanie, edycja, usuwanie i wyszukiwanie kosztów
edycja terminów
dodawanie i edycja kont
ustawienia powiadomień
przypomnienie hasła, wylogowywanie
generowanie plików CSV i PDF z danymi
automatyczne wysyłanie powiadomień na sms lub e-mail

Aplikacja sellsoftware zawiera funkcje takie jak:
Klient:
logowanie, rejestracja, wylogowywanie
historia akcji użytkownika
panel z wiadomościami
lista wykupionych usług
możliwość przedłużenia usługi
możliwość przejścia do usługi
instalacja nowej usługi
zarządzanie fakturami
formularz kontaktowy
edycja danych klienta
lista wszystkich usług
program partnerski
Panel Admina:
lista i edycja klientów
lista faktur
dodawanie, edycja i usuwanie usług
lista wykupionych usług
dodawanie, edycja, usuwanie zniżek
lista wykorzystanych zniżek
dodawanie, usuwanie i edycja wiadomości
zarządzanie partnerami
historia partnerstwa
akcje klientów

Projekt został wykonany w frameworku Symfony 4, dzięki któremu można w łatwy sposób ją rozwijać. Jeśli chodzi o front-end jest to Bootstrap 4 z JavaScript i biblioteką jQuery.

Oprogramowanie sprzedaję razem z prawami autorskimi. Udzielam gwarancji na błędy.
Mogę pomóc w instalacji, w wprowadzaniu nowych funkcjonalności itp. Wszystko do dogadania się.

http://www.demo.dymcode.eu/

www.autosoftware.dymcode.eu

Dane do logowania (demo):
Login: [email protected]
Hasło: admin123

www.sellsoftware.dymcode.eu

Dane do logowania (demo):
Login: [email protected]
Hasło: admin123
(admin)
Login: [email protected]
Hasło: admin123

Cena do negocjacji.
Więcej informacji na e-mail.
Kontakt e-mail: [email protected]