Siema, mam do zrobienia kilka zadanek z algorytmów i struktur danych. Jest ktoś w stanie mi pomóc?(odpłatnie)

Tutaj podaje te zadanka:

 1. Dane jest niepuste drzewo binarne T. Podaj pseudokod procedury
  rekurencyjnej, która w pole key każdego węzła drzewa T wpisze liczbę synów tego
  węzła. Podaj postać wywołania tej procedury.
 2. Dane jest drzewo BST o nazwie T, które z założenia ma co najmniej dwa
  węzły i wszystkie węzły tego drzewa mają różne wartości w polach kluczy. Podaj
  pseudokod funkcji NASTROOT (T), której wartością będzie wskazanie na
  następnik korzenia tego drzewa lub NIL, gdy ten następnik nie istnieje. Nie jest
  dozwolone bezpośrednie użycie funkcji typu tree-min i tree-successor.
 3. Dany jest n-elementowy (n > 2) kopiec K typu max, składający się z
  dodatnich, różnych między sobą liczb całkowitych. Podaj pseudokod procedury
  MAXMIN(n, K), która w miejsce najmniejszego elementu w tym kopcu wstawi różnicę
  elementu największego i najmniejszego w tym kopcu i przywróci własność kopca typu
  max. Wszystkie operacje napisz w sposób jawny, nie używaj dodatkowych procedur.
 4. Dany jest kopiec K typu max, zawierający n > 2 elementów całkowitych.
  Podaj pseudokod procedury DELETE (K, i) usuwającej i-ty (1 < i < n) element kopca
  K, a następnie przywracającej własność kopca typu max temu kopcowi.