Znalazłby się ktoś kto dałby radę napisać w matlabie, możliwie prosto z komentarzami skrypt, który wyznaczałby rozkład pola elektrostatycznego między okładzinami kondensatora płaskiego stosując metodę różnic skończonych (MRS) w pięciu etapach?

  1. analiza równania Poissona ∂2Φ ⁄∂x2 + ∂2Φ ⁄∂y2 = -ρ⁄ε
  2. dyskretyzacja modelu
  3. zadanie warunków brzegowych
  4. rozwiązanie układu równań wynikającego z przybliżenia równania Poissona ilorazami różnicowymi
  5. wyznaczenie rozkładu pola elektrostatycznego w zadanym obszarze?

Jak ktoś się czuje na siłach to proszę o kontakt. Cena do uzgodnienia. Kontakt i więcej szczegółów albo przez PW albo przez adres mailowy [email protected]