Poszukuję osoby która wykona projekt w Java z biblioteką JACOP - https://osolpro.atlassian.net/wiki/spaces/JACOP/pages/26279944/JaCoP+-+Java+Constraint+Programming+solver