Jak przerobić program tak, aby wykorzystać wskaźniki?

0

Napisz program wykonujący te same działania co program ponieżej, ale w oparciu
o wskaźniki i dynamiczny przydział pamięci.
int obraz = new int[kanalywiersze*kolumny];

Kod progamu:

#include <stdlib.h>
#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main() {
  int t[3][5][6];
  int r = 0, g = 100, b = 1000;
  for (int z = 0; z < 3; z++) {
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
      for (int j = 0; j < 6; j++) {
        if (z == 0) {
          t[z][i][j] = r;
          r++;
        }
        if (z == 1) {
          t[z][i][j] = g;
          g++;
        }
        if (z == 2) {
          t[z][i][j] = b;
          b++;
        }
      }
    }
  }

  int n;
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
    for (int z = 0; z < 3; z++) {
      for (int j = 0; j < 6; j++) {
        if (z == 0) n = 3; if (z == 1) n = 4; if (z == 2) n = 5;
        cout << setw(n) << t[z][i][j];
      }
      cout << "  ";
    }
    cout << "\n";
  }
  cout << "\n";

  int a;

  for (int z = 0; z < 3; z++) {
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
      int m = 5;
      for (int j = 0; j < 6; j++) {
        if (j < 3) {
          a = t[z][i][j];
          t[z][i][j] = t[z][i][m];
          t[z][i][m] = a;
          m--;
        }
      }
    }int k = 2;
    for (int z = 0; z < 3; z++) {
      for (int i = 0; i < 5; i++) {
        for (int j = 0; j < 6; j++) {if (z==0){
          a = t[z][i][j];
          t[z][i][j] = t[k][i][j];
          t[k][i][j] = a;
          }
        }
      }
    }
  }

  for (int i = 0; i < 5; i++) {
    for (int z = 0; z < 3; z++) {
      for (int j = 0; j < 6; j++) {
        if (z == 0) n = 5; if (z == 1) n = 4; if (z == 2) n = 3;
        cout << setw(n) << t[z][i][j];
      }
      cout << "  ";
    }
    cout << "\n";
  }
}
0

Ja bym proponował zrobić klasę (z tego co widzę to c++) Tablica3D która zawiera jednowymiarową tablicę ale pisząc odpowiednie funkcje można ją potraktować jako tablicę trójwymiarową.
Jak to zlecenie to pisz na priva.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1