Wątek przeniesiony 2017-06-27 10:28 z Newbie przez Patryk27.

Bardzo proszę o pomoc w przerobieniu programu

Odpowiedz Nowy wątek
2017-06-27 12:04
Początkujący C++
0

Witam, bardzo proszę o pomoc w przerobieniu kodu pod tekst zadania. Niestety jestem laikiem w programowaniu a potrzebuję jednorazowej pomocy w napisaniu programu na studia. Więcej nie będę miała do czynienia z programowaniem. Byłam chora i niestety opuściłam jedne zajęcia i teraz mam braki.

Tekst zadania:

 1. Prosta baza danych reprezentowana strukturę zawiera imię i nazwisko pacjenta, numer badania i
  kwotę usługi medycznej. Przeczytać dane do struktury z pliku tekstowego o nazwie podanej z
  klawiatury i zapisać do pliku binarnego o nazwie podanej z klawiatury. Struktura powinna zawierać
  funkcję pozwalającą na odczyt danych z pliku. Zapis binarny wykonać za pomocą funkcji pobierającej
  jako argument obiekt zaprojektowanej struktury.

Kod do przerobienia

#include <iostream>
#include <string>
#include <fstream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

const char znak_podzialu = ';';

struct struktura_klienta{
  string imie;
  string nazwisko;
  float srodki;
  string waluta;

  void wczytaj_klienta(string a, string b, float c, string d);
  void wyswietl();
  void zapis_binarny(string sciezka, struktura_klienta struktura);

};

int wielkosc_pliku(string plik);

int main(int argc, char** argv) {
  string plik_odczyt;

  cout << "Wpisz sciezke do pliku z danymi" << endl;
  cin >> plik_odczyt;
  int plik_rozmiar = wielkosc_pliku(plik_odczyt);
  if(wielkosc_pliku>=0)
  {
    struktura_klienta *klient = new struktura_klienta[plik_rozmiar];
    FILE *odczyt;
    char znak;
    int i = 0;
    int j = 0;
    int b;
    float n;
    int pom = 0;
    string a[4] ="";
    odczyt=fopen(plik_odczyt.c_str(),"r");
    if(odczyt==NULL){ 
      cout << "Brak pliku" << endl;
      return -1;
      }

    do
    {
      znak=fgetc(odczyt);
        switch(znak)
        {
          case znak_podzialu:
            i++;
            pom = 0;
            break;
          case '\n':
            if(pom==0)
            {
              pom = 1;
              n = atof(a[2].c_str());
              klient[j].wczytaj_klienta(a[0],a[1],n,a[3]);
              j++;
              i=0;
              a[0] = "";
              a[1] = "";
              a[2] = "";
              a[3] = "";
            }
            break;
          case EOF:
            if(a[0]!="")
            {
              n = atof(a[2].c_str());
              klient[j].wczytaj_klienta(a[0],a[1],n,a[3]);
              j++;
            }
            break;
          default:
            a[i]=a[i]+znak;
            break;

        }
    }while(znak != EOF);

    fclose(odczyt);

    char znak_decyzji;
    int t1 = 0;

    do
    {
      cout << "Wyswietlic struktura_klienta z wczytanych struktur?" << endl << "<T/t> Tak" << endl << "<N/n> Nie" << endl;
      znak_decyzji = getchar();
      system("cls");

      if((znak_decyzji == 't') || (znak_decyzji == 'T')){
        for(int i =0;i<j;i++){
        cout << "..................." << i+1 << "...................." << endl;
        klient[i].wyswietl();
        }
      cout << "......................................" << endl;
      t1 = 1;
      }

      if((znak_decyzji == 'n') || (znak_decyzji == 'N')){
        t1 = 1;
      }

    }while(t1!=1);

    cout << "Wpisz sciezke pliku do zapisu binarnego" << endl;
    string plik_sciezka_zapis;
    cin >> plik_sciezka_zapis;
    for(int i = 0; i<j;i++){
      klient[i].zapis_binarny(plik_sciezka_zapis,klient[i]);
    }

    delete[] klient;
  }

}

int wielkosc_pliku(string plik)
{
  fstream odczyt;
  odczyt.open(plik.c_str()); 
  if(!odczyt){ 
    cout << "Nie ma takiego pliku" << endl;
    return -1;
    }
  int numer_lini=0;
    string wiersz;
      while ( !odczyt.eof() )
      {
        getline(odczyt,wiersz);
        numer_lini++;
      }

  odczyt.close();
  return numer_lini;
}

void struktura_klienta::wczytaj_klienta(string a, string b, float c, string d)
{
  imie = a;
  nazwisko = b;
  srodki = c;
  waluta = d;
}

void struktura_klienta::wyswietl()
{
  cout << "Imie:    " << imie << endl;
  cout << "Nazwisko:  " << nazwisko << endl;
  cout << "Srodki:   " << srodki << endl;
  cout << "Waluta:   " << waluta << endl;
}

void struktura_klienta::zapis_binarny(string sciezka, struktura_klienta struktura)
{
  ofstream zapisanie;
  zapisanie.open(sciezka.c_str(),ios::binary|ios::app);
  if(zapisanie.fail())
  {
    cout << "Zapis zakonczony bledem" << endl;
  }

  zapisanie.write((char*) &struktura,sizeof(struktura));
  zapisanie.close();
}
edytowany 1x, ostatnio: Patryk27, 2017-06-27 12:27

Pozostało 580 znaków

2017-06-27 12:46
Nadziany Jeleń
0

Napisz na [email protected]

Pozostało 580 znaków

2017-06-27 22:13
0

Napisz na [email protected] :)

Pozostało 580 znaków

2017-06-27 22:20
0

Witam,

Jeżeli oferta wciąż aktualna, to proszę o kontakt na [email protected]

Pozdrawiam,
Krzysztof

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0