Proszę pomóc z programą: muszę usunąć określony obiekt z bitmapy. Na przykład, mam obraz, który przedstawia pole pod niebiem. Muszę wyciąć nieba z obrazka (w Paint na przykład), wstawić obraz osadzony w programę, zapisać go piksel po pikselu w jakimś liście, wziąć obraz oryginalny i po kliknięciu konkretnego buttona, za pomogą tych pikselej zapisanych w liście, pozostawić na zdjęciu tylko niebo. Prośzę pomóc w realizacji tego kodu! Mam część, ale nie wiem, co robię żle.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Imaging;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication18
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    Graphics g;
    Bitmap bmp;
    Bitmap bmp2;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      g = pictureBox1.CreateGraphics();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      openFileDialog1.Filter = "JPG(*.JPG)|*.jpg";

      if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        bmp = new Bitmap(openFileDialog1.FileName);

        pictureBox1.Image = bmp;
      }
    }

    public void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      Bitmap one = new Bitmap(pictureBox1.Image);
      Bitmap two = new Bitmap(pictureBox2.Image);

      for (int q = 0; q <= one.Width - 1; q++)
        for (int z = 0; z <= one.Height - 1; z++)
        {

          for (int f = 0; f <= two.Width - 1; f++)
            for (int s = 0; s <= two.Height - 1; s++)
            {
              if (one.GetPixel(q, z) == two.GetPixel(f, s))
                {
                one.SetPixel(q, z, bmp.GetPixel(q, z));
                }
               else
               {
                one.SetPixel(q, z, Color.White);

            }
        }

      pictureBox1.Image = bmp;
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      openFileDialog2.Filter = "JPG(*.JPG)|*.jpg";

      if (openFileDialog2.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        bmp2 = new Bitmap(openFileDialog2.FileName);

        pictureBox2.Image = bmp2;
      }
    }

  }
}