Poszukuję literatury (strony internetowe, książki, artykuły itp.. jakieś namiary mile widziane - nie muszą być oczywiście w postaci cyfrowej), których można by użyć podczas pisania pracy na temat 'Rola paradygmatu w naukach zarządzania'.

Nie mogę znaleźć żadnych stosownych materiałów, więc jak ktoś studiował zarządzanie lub ma chociaż pojęcie na powyższy temat, prosiłbym o wskazanie źródeł.