Powstało Nero Software Development Kit, które można ściągnąć z ftp://ftp6.nero.com/nerosdk101.zip.

Więcej informacji na: http://www.cdrinfo.pl