https://docs.google.com/forms[...]kbfoAl7g/viewform?usp=sf_link

W linku znajduje się ankieta mająca na celu ukazać stopień zainteresowania się grami i programowaniem mam serdeczną prośbę o jej wypełnienie