Na stronie http://www.hfhr.pl/ochrona-danych-osobowych/ znajduje się prosta ankieta. Proszę chętnych o wypełnienie.
Podziekował.