Ostatnio dostałem takie oto zadanko:
Z wysokości 5 m puszczono swobodnie sześcian o boku h=1 m i gęstości ρ = 5000 kg/m³. Spadający sześcian wpadł do wody o gęstości ρ<font size="1">w</span> = 1000 kg/m³. Przedstaw na wykresie zależnośc siły wyporu działającej na sześcian od zanurzenia. Przedstaw na wykresie zależność prędkości ciała od zanurzenia.

Mam drobne problemy z drugim wykresem. Czy ktoś mógłby mnie naprowadzić na sposób rozwiązania?