Wątek przeniesiony 2020-11-16 09:42 z C/C++ przez cerrato.

Pytanie o styl programowania

0

Napisałem program, który owszem, działa. Nie jestem jednak pewien czy jest on dobry od strony stylistycznej. Może robię jakieś karygodne błędy. Nie mam nikogo kto mógłby podpowiedzieć jakie robię błędy albo co robię dobrze. Może piszę w jakimś okropnym stylu? Może "tak się nie robi"?


#include <iostream>
#include <vector>
#include <chrono>
#include <thread>
#include <algorithm>
#include <random>
#include <time.h>
#include <cstdlib>

unsigned seed = std::chrono::system_clock::now().time_since_epoch().count();
std::default_random_engine gen(seed);

void Tasuj(std::vector<int> & talia)
{
  for (int i=0; i<24; i++) talia.push_back(i % 6);
  std::shuffle(talia.begin(), talia.end(), gen);
}

void Rozdaj(std::vector<int> & talia, std::vector<int>& vec_a, std::vector<int>& vec_b)
{
  for (int i=0; i<12; i++) vec_a.push_back(talia[i]);
  for (int i=12; i<24; i++) vec_b.push_back(talia[i]);
}

void KartaNaStol(std::pair<std::vector<int>, std::vector<int>> & stol, std::vector<int> & vec_A, std::vector<int> & vec_B )
{
  if ((!vec_A.empty()) && (!vec_B.empty())) {
    stol.first.push_back(*(vec_A.end() - 1));
    vec_A.pop_back();
    stol.second.push_back(*(vec_B.end() - 1));
    vec_B.pop_back();
  }
}

void Przeloz(std::pair<std::vector<int>, std::vector<int>> & stol,std::vector<int> & vec, int ktowygral)
{
  if (ktowygral)
  {
    while (!stol.first.empty())
    {
      vec.insert(vec.begin(), stol.first[0]);
      stol.first.erase(stol.first.begin());
    }
    while (!stol.second.empty())
    {
      vec.insert(vec.begin(), stol.second[0]);
      stol.second.erase(stol.second.begin());
    }
  }else{
    while (!stol.second.empty())
    {
      vec.insert(vec.begin(), stol.second[0]);
      stol.second.erase(stol.second.begin());
    }
    while (!stol.first.empty())
    {
      vec.insert(vec.begin(), stol.first[0]);
      stol.first.erase(stol.first.begin());
    }
  }
}

void Porownaj(std::pair<std::vector<int>, std::vector<int>> & stol, std::vector<int> & vec_A, std::vector<int> & vec_B )
{
  if ((!stol.first.empty()) && (!stol.second.empty()))
  {
    if ((*(stol.first.end() -1)) > (*(stol.second.end() -1))) {
      Przeloz(stol, vec_A, 0);
    }
    if ((*(stol.first.end() -1)) < (*(stol.second.end() -1))) {
      Przeloz(stol, vec_B, 1);
    }
    if ((stol.first.size() > 0)&&(stol.first.size() > 0))
      if ((*(stol.first.end() -1)) == (*(stol.second.end() -1)))
      {
        KartaNaStol(stol, vec_A, vec_B);
      }
  }
}

int main() {
  int przegrany{0};
  uint64_t ile_A{0}, ile_B{0};
  std::vector<int> talia;
  std::vector<int> vec_A;
  std::vector<int> vec_B;
  std::pair<std::vector<int>, std::vector<int>> stol;
  for (uint64_t rozdania = 0; rozdania < 1000000000; rozdania++)
  {
    Tasuj(talia);
    Rozdaj(talia, vec_A, vec_B);
    while (!vec_A.empty() && !vec_B.empty())
    {
      KartaNaStol(stol, vec_A, vec_B);
      Porownaj(stol, vec_A, vec_B);
    }
    if (vec_A.empty()) przegrany=0;
    if (vec_B.empty()) przegrany=1;
    if (przegrany) ile_A++; else ile_B++;
    if (rozdania % 60000 == 0)  std::cout << "Gracz A wygral " << ile_A << " razy" << "\t" "Gracz B wygral " << ile_B << " razy\n";
    talia.clear();
    vec_A.clear();
    vec_B.clear();
    stol.first.clear();
    stol.second.clear();
  }
  std::cout << ile_A << "\t" << ile_B << "  Na koniec\n";
  std::cin.get();
  return 0;
}
11

Tak na szybko trzy rzeczy mi się rzucają w oczy:

 1. Staraj się używać angielskich nazw - zarówno zmiennych, jak i funkcji
 2. A jakby fragment if ((*(stol.first.end() -1)) > (*(stol.second.end() -1))) (oraz wszystkie podobne) zamienić na if (mozna_przelozyc), a cała logikę sprawdzania dać do osobnej funkcji? W ten sposób masz to ładnie rozbite. Po pierwsze, jakbyś korzystał z tego fragmentu w kilku miejscach, to ewentualne zmiany wprowadzasz tylko raz. A po drugie - analizując kod, nie musisz rozkminiać, co robi fragment stol.first.end() -1)) > (*(stol.second.end() -1 - bo w danej chwili to nikogo nie obchodzi. Jeśli chcesz bawić się w logice tego warunku, to grzebiesz w osobnej funkcji sprawdzającej. A podczas analizowania tego IF nie interesuje Cię sam mechanizm sprawdzenia. Patrzysz i od razu widzisz, że następuje sprawdzenie czy można przełożyć - jeśli tak, to idziemy dalej. Jest to czytelne i wiesz, w jakiej sytuacji ma się ten IF wykonać, nie musisz analizować warunków podanych przy nim.
 3. Odnośnie (int i=12; i<24; i++) - podejrzewam, że to 24 to liczba kart w talii. Ogólnie to stosowanie tzw. magicznych liczb - https://pl.qaz.wiki/wiki/Magicnumber(programming) jest kiepskie. Lepiej by było jakbyś zdefiniował jakąś stałą, która odpowiadać będzie za trzymanie liczby kart w talii, a potem podany powyżej zapis zmienił na (int i=12; i<iloscKartWtalii; i++). Oczywiście - ta ilość kart (zgodnie z uwagą 1 powyżej) powinna być podana po angielsku.
3

Najważniejsze: angielski, angielski, angielski, English please. Nieważne jak bardzo będzie łamany i niegramatyczny.
Wszystko co napisał cerrato.

Staraj się dzielić funkcje na możliwie małe elementy. Przykładowo Przeloz: składa się tak naprawdę z jednej funkcji, powtórzonej dwa razy.

Za długie linie (ja preferuję limit 100-120 kolumn lub nawet 80, a 160 to już totalne maksimum). Jeśli podczas czytania kodu musisz przewijać horyzontalnie, jest to bardzo niewygodne.
Większość IDE posiada wtyczkę do formatowania kodu (opartą o clang format) i potrafi sama zawijać wiersze.

Zamknięcie tych funkcji w klasie bardzo uprości kod.

Polecam się zainteresować pisaniem testów za pomocą catch2 lub gtest (IMO to jest część dobrego stylu programowania).

2

Pomijając całą resztę to używasz vectorów w bardzo problematyczny sposób, mianowicie mutujesz parametry wejściowe przez co Twój kod, aby móc dobrze zrozumieć trzeba w zasadzie czytać od początku. Oczywiście tego kodu nie ma za wiele, ale tego typu rodzaju podejście utrudni Ci tworzenie większych rzeczy.

Dobre praktyki idą w kierunku bardziej restrykcyjnych technik właśnie po to, aby uniknąć zamieszania jakie wynika z faktu, że w danym momencie w zasadzie wszystko wolno. Droga w kierunku przewidywalnego jest dziwna, bo narzuca coraz więcej ograniczeń, ale ostatecznie taki kod jest prostszy w czytaniu, bo jest dużo bardziej przewidywalny.

0

@MarekR22 , jak mam zamknąć te funkcje w klasy? Mam tak napisać program, żeby wszystkie std::vector oraz zmienne były składnikami klasy a funkcje były funkcjami składowymi?

1
didzni napisał(a):

@MarekR22 , jak mam zamknąć te funkcje w klasy? Mam tak napisać program, żeby wszystkie std::vector oraz zmienne były składnikami klasy a funkcje były funkcjami składowymi?

Krok po kroku.
Np zaczynasz od tego: https://godbolt.org/z/axxYrj
I po kolej przenosisz zmienne lokalne do klasy
Potem, albo w trakcie, dzielisz klasę na mniejsze klasy.
Np dodałbym klasę Reka.
Z czasem większość argumentów metod, możesz usunąć, bo będą korzystać z wartości pól klasy.

Możesz też zacząć od zera.

0

Zamknąłem funkcje w klasę i dla kart graczy użyłem std::queue bo jest kilkukrotnie szybsza w tym wypadku od std::vector. Wygląda to jako tako?


#include <iostream>
#include <vector>
#include <chrono>
#include <algorithm>
#include <random>
#include <queue>

std::random_device rd;

class Wojna
{
  int how_many_cards;
  std::vector<int> deck;
  std::queue<int> Player_A;
  std::queue<int> Player_B;
  std::vector<int> table[2];

  void ShuffleDeck(){
    int how_many_figures = how_many_cards / 4;
    for (int i = 0; i < how_many_cards; i++) deck.push_back(i % how_many_figures);
    std::shuffle(deck.begin(), deck.end(), rd);
  }

  void HandOutCards(){
    for (int i = 0; i < (how_many_cards / 2); i++) Player_A.push(deck[i]);
    for (int i = (how_many_cards / 2); i < how_many_cards; i++) Player_B.push(deck[i]);
  }

  void LayCards(){
    if ((!Player_A.empty()) && (!Player_B.empty())) {
      table[0].push_back(Player_A.front());
      Player_A.pop();
      table[1].push_back(Player_B.front());
      Player_B.pop();
    }
  }

  void ShiftCards(std::queue<int> & Player, int winner){
      while (!table[winner].empty())
      {
        Player.push(table[winner][0]);
        table[winner].erase(table[winner].begin());
      }
      while (!table[!winner].empty())
      {
        Player.push(table[!winner][0]);
        table[!winner].erase(table[!winner].begin());
      }
  }

  void Compare(){
    if ((!table[0].empty()) && (!table[1].empty()))
    {
      if ( *(table[0].rbegin()) > *(table[1].rbegin()) )
        ShiftCards(Player_A, 0);

      if ( *(table[0].rbegin()) < *(table[1].rbegin()) )
        ShiftCards(Player_B, 1);

      if ((table[0].size() > 0)&&(table[1].size() > 0))
        if ( *(table[0].rbegin()) == *(table[1].rbegin()) )
          LayCards();
    }
  }

public:
  Wojna(int howmanycards) : how_many_cards(howmanycards){};
  void Graj() {
    constexpr uint64_t how_many_rounds{10000000};
    uint64_t winner_A{0}, winner_B{0};
    for (uint64_t rounds = 0; rounds < how_many_rounds; rounds++)
    {
      ShuffleDeck();
      HandOutCards();
      while (!Player_A.empty() && !Player_B.empty())
      {
        LayCards();
        Compare();
      }
      if (Player_A.empty()) winner_A++;
      if (Player_B.empty()) winner_B++;
      if (rounds % (600000 / how_many_cards) == 0) std::cout << "Gracz A wygral "
      << winner_A << " razy" << "\t" "Gracz B wygral " << winner_B << "\n";
      deck.clear();
      while (!Player_A.empty()) Player_A.pop();
      while (!Player_B.empty()) Player_B.pop();
      table[0].clear();
      table[1].clear();
    }
  }
};

int main() {
  int ile_kart{0};
  do
  {
    std::cout << "Podaj liczbe kart podzienla przez 4\n";
    std::cin >> ile_kart;
  }while (ile_kart % 4);
  while (std::cin.get() != '\n') continue;
  Wojna wojna(ile_kart);
  wojna.Graj();
  return 0;
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0