Ocena kodu

0

Cześć, na potrzeby rekrutacji miałem napisać prostą aplikację w Laravel. Nie jest ona jeszcze skończona ale czy mógłby ktoś rzucić okiem? Będę wdzięczny za sugestię co należałoby poprawić.
https://github.com/michallosak/car

1
 1. Brak walidacji i filtrowania danych z formularzy
 2. W repozytorium jest rozjechany composer.lock względem composer.json
 3. composer.json - w required jest dodana paczka illuminate/html, która nie jest rozwijana + nie jest kompatybilna z laravel 6
 4. testów brak
 5. konfiguracja webpacka - łączenie plików css, wersjonowanie (w zależności od dev/prod) - cokolwiek żeby pokazać że wiesz po co ten webpack tam jest

W związku z pkt. 3 nie chciało mi się bawić w uruchamianie tego.

Warning: The lock file is not up to date with the latest changes in composer.json. You may be getting outdated dependencies.

---

php artisan package:discover --ansi
Script @php artisan package:discover --ansi handling the post-autoload-dump event returned with error code 1

In ProviderRepository.php line 208:

 Class 'Illuminate\Html\HtmlServiceProvider' not found

---

Your requirements could not be resolved to an installable set of packages.

 Problem 1
  - Conclusion: don't install laravel/framework v6.0.3
  - Conclusion: don't install laravel/framework v6.0.2
  - Conclusion: remove laravel/framework v6.0.1
  - Conclusion: don't install laravel/framework v6.0.1
  - Conclusion: don't install laravel/framework v6.0.0
  - illuminate/html 5.0.x-dev requires illuminate/support ~5.0

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1