Czy ta klasa może być przydatna?

0

Służy do manipulowania pamięcią procesu. Metoda open wybiera okno z odpowiednią nazwą, read służy do odczytu wartości z danego adresu a write zapisuje daną wartość pod dany adres. Ta klasa z założenia ma oferować dużo łatwiejsze i bezpieczniejsze manipulowanie pamięcią procesu niż używanie gołego WinApi. Choć z drugiej strony nie jestem pewien czy to nie jest przerost formy nad treścią. Zapraszam do oceny.

#include <windows.h>
class OneProcess
{
private:
  DWORD process_id;
  HANDLE handle;
  HWND hwnd;
public:
  template<typename type>
  type Read(DWORD address)
  {
    if(hwnd)
    {
      type value_to_return;
      ReadProcessMemory(handle, (LPVOID)address, &value_to_return,sizeof(type),0);
      return value_to_return;
    }
  }
  template<typename type>
  void Write(DWORD address, type value_to_write)
  {
    WriteProcessMemory(handle, (LPVOID)address, &value_to_write,sizeof(type),0);
  }
  void Open(char window_name[])
  {
    hwnd=FindWindow(NULL, window_name);
    if(hwnd)
    {
      GetWindowThreadProcessId(hwnd,&process_id);
      handle=OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, false, process_id);
    }
  }
  void Close()
  {
    CloseHandle(handle);
  }
  OneProcess(char window_name[])
  {
    Open(window_name);
  }
  OneProcess(){}
  ~OneProcess()
  {
    Close();
  }
};
2

Rule of three.

Brakuje operatora i konstruktora kopiującego. Można zrobić na kilka sposobów:

 1. zabronić kopiowania po nowemu = delete
 2. zabronić kopiowania po staremu (private:)
 3. zaimplementować właściwe kopiowanie za pomocą DuplicateHandle.
template<typename type>
void Write(DWORD address, type value_to_write)

Nie podoba mi się to przekazywanie potencjalnie wielkiego bufora przez wartość.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0