user image
Mój nowy projekt który wchodzi w fazę beta. Możliwe że komuś się jeszcze przyda jako szybki startup.
W chwili obecnej toczą się prace nad:

  • mechanizmem pluginów niskopoziomowych (wprowadzające nowe usługi bez rozszerzenia protokołu)
  • kilka pluginów wysokopoziomowych (dodających nowe komendy, np. zarządzanie załącznikami)
  • dodanie panela administracyjnego opartego na JMX

    Link do projektu tutaj: http://xp-dev.com/wiki/144470/Homepage