Krajowy system e-Faktur

0

Próbuję przesłać moją pierwszą fakturę do testu KSeF za pomocą listonosza. Przeszedłem przez AuthorisationChallenge, dostałem znacznik czasu i wyzwanie i użyłem go dla InitToken, który również zadziałał i zwrócił mi token i kontekst. Próbuję teraz uruchomić SendInvoice, ale zawsze zwraca kod wyjątku 21405.

    {
      "exceptionCode": 21405,
      "exceptionDescription": "Dokument nie jest zgodny ze schemą (json)."
    }

To jest opinia, którą otrzymuję na moją prośbę poniżej

    {
     "invoiceHash": {
       "hashSHA": {
         "algorithm": "SHA-256",
         "encoding": "Base64",
         "value": "797991d276edb508a7a64ad1447bf9aadf091e0655403aa70e7cc0ea6185f25c"
       },
       "fileSize": 2505
     },
     "invoicePayload": {
       "type": "plain",
       "invoiceBody": "PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wI.........C9GYWt0dXJhPg=="
     }
   }

Czy ktoś może wskazać co jest nie tak w tej strukturze JSON?

Ponieważ jestem belgijskim programistą, ten wpis jest przetłumaczony z angielskiego przez mickeysoft bing translator. Przepraszam za złe wyrażanie się po polsku.

0

Hej Wam,

Czy ktoś kiedyś próbował zautoryzować się w kontekście innego podmiotu poprzez API?

0

Cześć.

Przy próbie ustanowienia sesji interaktywnej InitToken, otrzymuję błąd KSeF Error 21111 Nieprawidłowe wyzwanie autoryzacyjne

Jak można dotrzeć do informacji co ten błąd oznacza?

Poprzednie błędy dotyczące struktury, tokenu, timestampu, itp udało się wyeliminować.

Dziękuję za pomoc

<ns3:InitSessionTokenRequest
	xmlns="http://ksef.mf.gov.pl/schema/gtw/svc/online/types/2021/10/01/0001"
	xmlns:ns2="http://ksef.mf.gov.pl/schema/gtw/svc/types/2021/10/01/0001"
	xmlns:ns3="http://ksef.mf.gov.pl/schema/gtw/svc/online/auth/request/2021/10/01/0001">
	<ns3:Context>
		<Challenge>20230419-CR-3AF57747F7-A8D940839B-06</Challenge>
		<Identifier xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns2:SubjectIdentifierByCompanyType">
			<ns2:Identifier>7032076895</ns2:Identifier>
		</Identifier>
		<DocumentType>
			<ns2:Service>KSeF</ns2:Service>
			<ns2:FormCode>
				<ns2:SystemCode>FA (1)</ns2:SystemCode>
				<ns2:SchemaVersion>1-0E</ns2:SchemaVersion>
				<ns2:TargetNamespace>http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/</ns2:TargetNamespace>
				<ns2:Value>FA</ns2:Value>
			</ns2:FormCode>
		</DocumentType>
		<Encryption>
			<ns2:EncryptionKey>
				<ns2:Encoding>Base64</ns2:Encoding>
				<ns2:Algorithm>AES</ns2:Algorithm>
				<ns2:Size>256</ns2:Size>
				<ns2:Value>Kmrs/g9ZjI5lKDoMukGDMDULgvx0BkZ6qHEazLLo+LmzK4FNhNp4owcPioydkuiJE02norz5P5hjFO+SMO9kgtPji0Qjx57B+o6tKMUlL6EA3nn40+JNkZuvW+hUnEt7/kxZCcjxEXTuLpQuANwovUxdej041nKRY+sthBEDb3gN4pzJ+HfACysB8H5dpvZj1MkBe7hydLCJlNkEYHYA5dO/3FnW/5fh12Be3ij7Z410+3XZT5AiteEwGCJCPdC0epM3yJgi8uZt2vqn83fgYqSqmMtXLk0ZVjTT4Z1wd2cZ3DF7tlIfoYeB2DKQiwbXAZr/W3jVzYliXBykZLC/Sg==</ns2:Value>
			</ns2:EncryptionKey>
			<ns2:EncryptionInitializationVector>
				<ns2:Encoding>Base64</ns2:Encoding>
				<ns2:Bytes>16</ns2:Bytes>
				<ns2:Value>H9KQyy/SHurlswE4pxSIsg==</ns2:Value>
			</ns2:EncryptionInitializationVector>
			<ns2:EncryptionAlgorithmKey>
				<ns2:Algorithm>RSA</ns2:Algorithm>
				<ns2:Mode>ECB</ns2:Mode>
				<ns2:Padding>PKCS#1</ns2:Padding>
			</ns2:EncryptionAlgorithmKey>
			<ns2:EncryptionAlgorithmData>
				<ns2:Algorithm>AES</ns2:Algorithm>
				<ns2:Mode>CBC</ns2:Mode>
				<ns2:Padding>PKCS#7</ns2:Padding>
			</ns2:EncryptionAlgorithmData>
		</Encryption>
		<Token>lJ+tqS7fqzxjpEuQjiyYEQulGyt3YaULhSjJeBP93YkNeKHo2C/v5Z+/XycmDoXjnmStnlUx1qfJBXe9xaBxT0yiSzoEJOp5nZt2Tnf3VCiRio53kOKkFtRvNAND5JUswxOdNhK/UiBtB/p0YyW0Po1ILbl7NBoydND50p0UPRcSFWJzKY4vwFLn+bQeu+s6wTySzKuT//JbMxiEztcmldhzGAqVmQOMJYDZtI83zBiG1YPl1wtDTASEb4EWDAG7APn0yHd6u7iZfqBdvXWnTa0XwtHXXuqmjZ3y4ttCi2WVRnj+MmApomVlym3N+80bWi6RBM1yDUfeUZnqJcBrvA==</Token>
	</ns3:Context>
</ns3:InitSessionTokenRequest>

Response:

{
  "exception": {
    "serviceCtx": "default",
    "serviceCode": "20230419-EX-D05E121FF8-2A94DD73C3-89",
    "serviceName": "online.session.session.token.init",
    "timestamp": "2023-04-19T20:02:55.084Z",
    "referenceNumber": "20230419-SE-43DEE5DAD2-844DE3F86C-9E",
    "exceptionDetailList": [
      {
        "exceptionCode": 21111,
        "exceptionDescription": "Nieprawidłowe wyzwanie autoryzacyjne."
      }
    ]
  }
}
0

Jak pobrać UPO wystawionej faktury i co ono zawiera?
Czy to to zapytanie o status faktury (Invoice/Status/) czy raczej sesji (Session/Status)?

0
Macieyo napisał(a):

Hej
Czy ktoś wie czym różni się incremental type od range type?

incremental to od ostaniego odczytu pobrania, range - trzeba podac zakres dat

0

Hello Guys!
I am implementing a solution for KSeF in Python. I unfortunately don't speak Polish so I have to post my question in English.
I am trying to initiate an interactive session with a token generated via the web application for KSeF with all permissions granted.
No matter how I generate the token (logged in with NIP or PESEL of an authorized natural person) I get the error 'Nieprawidłowy token.' back.

Do you have any ideas as to what the matter could be? Feel free to ask for additional info and I will edit my post :)
Thanks in advance!

EDIT


Here is an example of a token with the status 'Active' in the web application (TEST Environment), but doesn't work in Postman:
84607417CB075E62EF9B99DB4F4FC02373377F5A3844B862D6ADA2AF32B12961

EDIT 2

1.Token generation from web app (Logged with NIP '9999999999')


token.png
2.AuthorisationChallenge

{
 "contextIdentifier": {
  "type": "onip",
  "identifier": "9999999999"
 }
}

Response

{
  "timestamp": "2023-04-24T14:16:09.258Z",
  "challenge": "20230424-CR-3775179898-22D3D1397C-6B"
}

3.Unix epoch timestamp -> 1682338569

4.Concatenation of AuthorisationChalllenge and Unix epoch timestamp -> 033477F29FF60A15F6371F5B7E9FC9A6A6781A0D3C2EBDE973E75EDE2BED8B96|1682338569

5.Encryption of concatenated string with Public key of KSeF Test system (Python code below)

def encrypt(token, timestamp):
  e = 65537
  n = 23406442688142992831583759844756089133712844262268877557835948537922690131301917528010472072980030525243164470704153404706424073919594735631248793604990149775500839426627798421278024993358446037655350061463757500035940998380555904273595946307684093782369149356087903235522664351435055995896215926900834823274455240788124709945700300545915276090426078078411011846599277153583946003396302217817245249811336711552038275781604699852026576581228046084296276086185170885235268125033156936166764556520982537544722946490123310277292524709687907821731708318317794956326577863648319840338909808057410474707559952504063561704659
  pubkey = construct((n, e))
  text = token+'|'+timestamp

  cipher = PKCS1_v1_5.new(pubkey)
  encrypted_text = cipher.encrypt(bytes(text, encoding='utf-8'))
  return base64.b64encode(encrypted_text)

6.Encrypted token ->

fmh0LSIVVtaeafcEprVlkiNlD0SK+nTicoWXyYeKz8DA9oRBJq5IrhjOeUD4B5163Bl/TR+rg9T3OVCm40Cij4/0sdy7wSeuSUdlkmgvqxbft8awFNRrnapoGApaEplSdMAKBicBpoi2+aV8bDdBLEOcJU/o0nCCkfy6J1aprdt/U/R79tpTpoiYndo21D3w39bcNvnEnjhlI/eG5Eybrspmo9gV11JW3DAg7T+xVjM8j6D0YfW2e6r7BED6ldDhP1QS4g7eyq3+CcO9jTlbi8Fav1jCnDh6fdDQXNXLlcvv55CJ0u1f/tZ36lC7gWjlXzQ0D4yHRrrbndGgUjZjqA==

7.Xml result

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ns3:InitSessionTokenRequest xmlns="http://ksef.mf.gov.pl/schema/gtw/svc/online/types/2021/10/01/0001" xmlns:ns2="http://ksef.mf.gov.pl/schema/gtw/svc/types/2021/10/01/0001" xmlns:ns3="http://ksef.mf.gov.pl/schema/gtw/svc/online/auth/request/2021/10/01/0001">
	<ns3:Context>
		<Challenge>20230424-CR-3775179898-22D3D1397C-6B</Challenge>
		<Identifier xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns2:SubjectIdentifierByCompanyType">
			<ns2:Identifier>9999999999</ns2:Identifier>
		</Identifier>
		<DocumentType>
			<ns2:Service>KSeF</ns2:Service>
			<ns2:FormCode>
				<ns2:SystemCode>FA (1)</ns2:SystemCode>
				<ns2:SchemaVersion>1-0E</ns2:SchemaVersion>
				<ns2:TargetNamespace>http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/</ns2:TargetNamespace>
				<ns2:Value>FA</ns2:Value>
			</ns2:FormCode>
		</DocumentType>
		<Token>fmh0LSIVVtaeafcEprVlkiNlD0SK+nTicoWXyYeKz8DA9oRBJq5IrhjOeUD4B5163Bl/TR+rg9T3OVCm40Cij4/0sdy7wSeuSUdlkmgvqxbft8awFNRrnapoGApaEplSdMAKBicBpoi2+aV8bDdBLEOcJU/o0nCCkfy6J1aprdt/U/R79tpTpoiYndo21D3w39bcNvnEnjhlI/eG5Eybrspmo9gV11JW3DAg7T+xVjM8j6D0YfW2e6r7BED6ldDhP1QS4g7eyq3+CcO9jTlbi8Fav1jCnDh6fdDQXNXLlcvv55CJ0u1f/tZ36lC7gWjlXzQ0D4yHRrrbndGgUjZjqA==</Token>
	</ns3:Context>
</ns3:InitSessionTokenRequest>

8.InitToken Response

{
 "exception": {
  "serviceCtx": "srvTEMFC",
  "serviceCode": "20230424-EX-FC92C9006F-89D98183C2-B3",
  "serviceName": "online.session.session.token.init",
  "timestamp": "2023-04-24T14:39:49.200Z",
  "referenceNumber": "20230424-SE-0ECA9C481E-71C6237998-97",
  "exceptionDetailList": {
   "exceptionCode": 21116,
   "exceptionDescription": "Nieprawidłowy token."
  }
 }
}
0

Cześć, pracuję nad implementacją wysyłki faktur do KSeFa w C# i natrafiłem na problem z serializacją XML. Zmapowałem dane z mojej bazy na obiekt klasy Faktura wygenerowany z pliku .xsd (użyłem narzędzia z NETFX Tools) udostępnionego przez MF, ale przy próbie serializacji do stringa, część pól jest pomijana (głównie pola typu decimal w pozycjach np. P_9A). Ktoś miał podobną sytuację? Do serializacji wykorzystuję fragment kodu poniżej:

var invoiceDto = invoice.Map();

var xmlSerializer = new XmlSerializer(typeof(Faktura));
var ms = new MemoryStream();
xmlSerializer.Serialize(ms, invoiceDto);
var xmlString = System.Text.Encoding.UTF8.GetString(ms.ToArray());
ms.Dispose();
0

Witam! (Używam php)
Przy próbie ustanowienia sesji interaktywnej InitToken (/api/online/Session/InitToken), otrzymuję błąd:

Xml result

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ns3:InitSessionTokenRequest xmlns:ns3="http://ksef.mf.gov.pl/schema/gtw/svc/online/auth/request/2021/10/01/0001" xmlns="http://ksef.mf.gov.pl/schema/gtw/svc/online/types/2021/10/01/0001" xmlns:ns2="http://ksef.mf.gov.pl/schema/gtw/svc/types/2021/10/01/0001">
<ns3:Context>
	<Challenge>20230426-CR-3478AAF845-63D682BFB5-D5</Challenge>
	<Identifier xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns2:SubjectIdentifierByCompanyType">
		<ns2:Identifier>9999999999</ns2:Identifier>
	</Identifier>
	<DocumentType>
		<ns2:Service>KSeF</ns2:Service>
		<ns2:FormCode>
			<ns2:SystemCode>FA (1)</ns2:SystemCode>
			<ns2:SchemaVersion>1-0E</ns2:SchemaVersion>
			<ns2:TargetNamespace>http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/</ns2:TargetNamespace>
			<ns2:Value>FA</ns2:Value>
		</ns2:FormCode>
	</DocumentType>
	<Token>jNS1NwhxVrjGUvIE9PtTd2UBW1qSTlRKHzyKbCFHshw/ma1l9iWVLoQOt1M4VaAqwzwPWvNuDAYoaH8qYkkt9fNXeTlIPbEYfZ3Cfjmltc6FfMV7yPkx3DZISK+8M4/EFr8atJkev2rJ6h/YuRMnsIxU0dSgP/Zngt/zJNPxKs7hdK+tqwI0g3XnQygQsNcQ5N9eTzUn93MCVj0IJwh1bVQprFOjU0MOHucsSLmV4q2kmiHn76xriUPZIRUBUXxoiLLxkPhb7ox9EO16ln2IJsUzO7Edk68MKtDLPz1LeFVEozepWAtrlv9EqKlVJ3ZRSAZF18MhvTVT9fPxikJpzw==</Token>
</ns3:Context>
</ns3:InitSessionTokenRequest>
{
  "exception": {
    "serviceCtx": "srvTEMFA",
    "serviceCode": "20230426-EX-402B7DD095-0832AA61B7-CA",
    "serviceName": "online.session.session.token.init",
    "timestamp": "2023-04-26T18:00:16.246Z",
    "referenceNumber": "20230426-SE-B59C27E2D4-584C27F541-DF",
    "exceptionDetailList": [
      {
        "exceptionCode": 21116,
        "exceptionDescription": "Nieprawidłowy token."
      }
    ]
  }
}

Token wykonany jest według wzoru:
Base64(encrypt(public_key, (token + ‘|’ + challenge.getTime).getBytes))

$tokenAdmin = '26A9E1BD9FF30E87A62BAEB377B49D40C248D0D0255ABDCDA3D8D4BD7B39A6C7';
$timestamp = strtotime("2023-04-26T17:56:26.898Z") * 1000;
$string = sprintf("%s|%s", $tokenAdmin, timestamp);
$data = sha1($string, true); // getBytes
$public_key = file_get_contents('files/publicKey.pem');
openssl_public_encrypt($data, $encrypted, $public_key);
$token = base64_encode($encrypted);
//
$token = "jNS1NwhxVrjGUvIE9PtTd2UBW1qSTlRKHzyKbCFHshw/ma1l9iWVLoQOt1M4VaAqwzwPWvNuDAYoaH8qYkkt9fNXeTlIPbEYfZ3Cfjmltc6FfMV7yPkx3DZISK+8M4/EFr8atJkev2rJ6h/YuRMnsIxU0dSgP/Zngt/zJNPxKs7hdK+tqwI0g3XnQygQsNcQ5N9eTzUn93MCVj0IJwh1bVQprFOjU0MOHucsSLmV4q2kmiHn76xriUPZIRUBUXxoiLLxkPhb7ox9EO16ln2IJsUzO7Edk68MKtDLPz1LeFVEozepWAtrlv9EqKlVJ3ZRSAZF18MhvTVT9fPxikJpzw=="

Kto może mi powiedzieć, gdzie jest błąd?
Lub jak sprawdzić, czy token jest poprawny?

0

Witam

Pytania podobne już były, ale nic mi nie pomogły :(
mam poniższe żądanie:
https://ksef-test.mf.gov.pl/api/online/Query/Invoice/Sync?PageOffset=0&PageSize=100

param json:
{
  "queryCriteria": {
    "subjectType": "subject1",
    "type":"range",
    "InvoicingDateFrom": "2023-04-15T08:00:00.000Z",
    "InvoicingDateTo": "2023-04-28T09:00:00.000Z"
  }
}

i mam odpowiedz

{
  "exception": {
    "serviceCtx": "srvTEMFC",
    "serviceCode": "20230427-EX-F656A1928E-E7946947FF-17",
    "serviceName": "online.query.query.invoice",
    "timestamp": "2023-04-27T07:54:55.310Z",
    "referenceNumber": "20230427-SE-55824B0927-7516651F4E-EE",
    "exceptionDetailList": [
      {
        "exceptionCode": 21404,
        "exceptionDescription": "Nieprawidłowy format dokumentu (json)."
      }
    ]
  }
}

wyczytałem, że może być problem z datą,
więc próbowałem format daty
2023-04-15T08:00:00**.000Z**
2023-04-15T08:00:00.Z
2023-04-15T08:00:00

i mam cały czas ten sam błąd.

Ma ktoś pomysł co robię źle?

0

Siedzę przy tym już od jakiegoś czasu i zastanawiam się nad kwestią dokumentacji

Mam dwa plik na których operuję Specyfikacja_interfejsu_1_0.pdf oraz pliki Yaml ze strony KSeF
I w tych plikach jest zatrważająco mało informacji i szczerze to bez tego forum to ciężko mi było by ruszyć sensownie z tym tematem

Zastanawiam się czy mi nie umknęło gdzie jeszcze jakiś dokumentacja ponieważ np. gdzie jest opisane jak w metodzie
online/Query/Invoice/Sync?PageOffset=0&PageSize=100
Użyć pola type,
czyli co oznaczają wartości detali, incremental, range
Kiedy można użyć acquisitionTimestampThresholdFrom a kiedy invoicingDateFrom
Zauważyłem, żę jak wygenerowałem Clienta w C# z Yaml-a to mi to ładnie rozdzielił na obiekty dla detali, incremental, range czyli jakąś zależność jest.

I moje pytanie czy jest gdzieś jakaś dokumentacja która mi jakoś umknęła, opasująca jak to dokładnie działa czyli metoda, opisy pól dla tej metody ewentualnie przykłady użycia, czy trzeba to robić na „czuja” na podstawie tego co już podałem czyli Specyfikacja_interfejsu_1_0.pdf oraz plikach Yaml no i do tego wertując to forum dyskusyjne
Oczywiście odpaliłem plik Yaml w https://inspector.swagger.io/ i jest to narzędzie bardzo pomocne, ale tam dla online/Query/Invoice/Syn załadują się dwa parametry
"subjectType": "subject1",
"type": "string"

a co do reszty to już karkołomne szukanie jak to prawidłowo wywołać.

0

Czy ktoś ma wiedzę na temat maksymalnego range'u między datami podczas pobierania faktur? (async)

0

Hello!
Has anyone encrypted the token and the timestamp for InitToken using openssl?
I tried this command:

openssl rsautl -pubin -keyform der -inkey der -encrypt -in data.txt -out encrypted.enc 

Where data.txt contains 'token|timestamp' and der is the public key of the test system (in der format).
Then I convert the result to Base64 and put it into the InitToken XML but I get the 'Nieprawidłowo zaszyfrowana treść.'
What am I missing?

-EDIT-
data.txt contains:

D2628686C3C8AC887EF997FC3DE37C890540FE029544DE0F23F02443FEFAAF72|1682682175000

encrypted.enc:

lQOmIPPYqw5tttbHBAqM4BtrlkVnDqiZhI9W3HO34sDuacwC43h8q56Fun9MDjlvOaOWDs6iwYFG
ADGWEQOLtXL89VDQLlU5hQO6IPJzxEesAsO1qc2dRAJiyLUTO2QH2vUJ3okyCU5zNt5KuRxYY0Hu
L4Eo9mXLMlDFeZZwM+18ThSpcnWolpt87FaqqbOBN6EEpTQknTPdvqLn0TasY4t+5UR4nrifEkpf
I7sOEyqAekqECcj/6Q2ZKkAfR5fjW4zcIecNWSbUq/eJ7vZgcWe6yZS5n+e8oAUtTvbxYp4jsM/4
obY1TjU3mHvPRCwzIPegVg5TJ0SZveBoa7XqiA==

-EDIT2-
I tried using pkeyutl command instead of rsautl and I now get a different error. Detailed steps below:

Step 1

echo "FD3B2838E9ECAC00FEEEDBD9D8A1ACEDC86332A831401B2A037760B105E66D52|1682684496000" > data

Step 2

openssl pkeyutl -encrypt -in data -pubin -inkey der -out res

Step 3

base64 res > result

result:

fZA+cOJU4KjY8O06JIXMnmB61Q+q9rYbOFY9FZ4A7bV/U3FLGrKLQNeFScCw0G23X8rj6EZFNaN7
/sKKqSQ+PtjNwh+opwx2OG2X497KP3E0VlIZdbDxwLLdm2KgtaS33o/aI97UWiQtbTPtaV58uDCt
wcgsXlJL6EZ4SqEEvg0EVVDO4DWs0bYxUcX3xLq0e6uHZcOA6BKzW6bc/t85hqJkvTE7biNDoPFJ
XpwHEm13foJlV7HNFMPFHFHDsK75+xvoQ/9rFOjFaehsvqBDLyNhLJgZYeSZcnSwDlsgbDWNacCQ
ABVfV/fg34+0xSkkgQJIxCPIE270k/sgfOjX3Q==

After putting it in the XML I now get the error "Nieprawidłowy token."
Using the same token and encrypting it with Python it was a success.
Any ideas?

-SOLUTION-
The problem lies in how I create my data file for encryption.
openssl gets a bytestream as input.
Using echo 'token|timestamp' > data in linux creates extra trailing newline which the messes up the encrypted result.
I solved this by doing:

printf %s "FD3B2838E9ECAC00FEEEDBD9D8A1ACEDC86332A831401B2A037760B105E66D52|1682688347000" | openssl pkeyutl -encrypt -pubin -inkey der -out res
0

Witam!
Pobieram fakturę poleceniem:
https://ksef-test.mf.gov.pl/api/online/Invoice/Get/{KSeFReferenceNumber}
i otrzymuje XML'a.

Widzę, czego używają w swoim kliencie:
https://ksef-test.mf.gov.pl/web/api/invoice/invoice-html-content/{KSeFReferenceNumber}

A czy mam jakieś polecenie aby otrzymać PDF'a, HTML'a lub JSON'a tej faktury?

0

Hej,
Czy podczas pobierania faktur drogą asynchroniczną (zzipowane faktury), mamy dostęp do numeru ksef faktury? Bo nie widzę go, a nie mam wiedzy jak mógłbym inaczej go pozyskać.

0

Komuś zadziałała metoda /online/Payment/Identifier/Request?
Ja otrzymuję odpowiedź:
1000- Błąd wewnętrzny (C).

0

W jaki sposób nadaliście komuś uprawnienia w aplikacji przedprodukcyjnej? Złożyłam ZAW-FA, loguję się i mogę wygenerowac tylko token z rolą nadawanie uprawnień, nie ma do wyboru ról wystawianie/przeglądanie faktur. Nie mogę nadac uprawnien innej osobie, bo mam komunikat że nie mam do tego praw.
Jak to w ogóle działa?

0
Arnonim napisał(a):

Czy MF udostępniło jakąś formatkę do wyświetlania faktur pobranych z KSeF (/api/online/Invoice/Get/) ?

Są udostępnione style XSL, działają, choć wygląd nie jest jakichś rewelacyjny, ale wystarczający.

0

Czy ktoś z Was może podesłać aktualną schema xml do wypełniania tych ich pól ? NIby mam jakieś dwie różne schemy, czymś tam się różnią, ale z drugiej strony jak weryfkuje xml'a wystawionego w ich systemie testowym to już nie wiem, która jest tą oficjalną schemą.

0

Witam
Mam pytanie mało programistyczne odnośnie KSeF.

Czy na tą chwilę mogę z produkcyjnej wersji korzystać wyrywkowo czyli chcę tylko pobierać faktury poprzez KSeF ale np. jeszcze nie wysyłać, czy jak już zacznę z tego korzystać to wszystko musi przechodzić przez KSeF?

0

Cześć, czy KSeF obsługuje dokumenty bez VAT? Jeśli tak to jaką stawkę się wtedy zakłada dla wierszy faktury 0 czy zw. ? A może np ?

0

Cześć,
Pracuję nad revokeToken, aby zautomatyzować odnawianie tokena uwierzytelniania i pojawia się następujący błąd: Dokument nie jest zgodny ze schematem (json). Czy ktoś zna nowy schemat punktu końcowego tokenu odwołania?
Moja prośba: "{"revokeToken":{"tokenNumber":"TOKEN-NUMBER"}}"
Dzięki,

1

Aktualizacja API Krajowego Systemu e-Faktur i Aplikacji Podatnika KSeF na środowisku testowym.

24 maja 2023 roku w godzinach 9:00 - 10:00 planowana jest aktualizacja API Krajowego Systemu e-Faktur i Aplikacji Podatnika KSeF na środowisku testowym i przedprodukcyjnym (Demo).

Z tego powodu mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w dostępie do tych środowisk.

https://www.podatki.gov.pl/komunikaty-techniczne/aktualizacja-api-krajowego-systemu-e-faktur-i-aplikacji-podatnika-ksef-na-srodowisku-testowym/

0

Jak wypełnić dla FA(2) gałąź Adnotacje/Zwolnienie jeśli P_19 nie jest "1", tam jest mozliwość wstawienia tylko "1" , a w FA(1) był wybór 1/2.

0

Środowisko testowe KSEF, dzisiaj (25.05.2023) próbuję wykonać AuthorisationChallenge, który działał poprawnie do tej pory, i zostaje mi zwrócone nieprawidłowe wywołanie.
Czy ktoś również napotkał taki problem? Zdaję sobie sprawę że wczoraj była aktualizacja środowiska testowego, ale gdy się skończyła wciąż wszystko działało prawidłowo i mogłem się zautoryzować w sesji interaktywnej, teraz czy próbuję przez swoją aplikację, czy przez postmana, dostaję to samo.

0

Cześć, jak radzicie sobie ze znakiem & w treści faktur np w nazwach podmiotów, & - znak też jest czasem wykorzystywany do cytowania artykułów prawnych. Czy zamiana na '&-a-m-p-;' jest właściwym podejściem ?

0

są moze gdzies nowe przyklady faktur dla FA(2) ? - mowie o takich XMLach dla roznych wariantow faktur, nie samej strukturze schemy.

0

Przyklad.zip
Dzień dobry,
czy ktoś z forumowiczów spotkał się z błędem: 21402: Nieprawidłowy rozmiar pliku?
Błąd pojawia się przy wysyłaniu faktury w sesji interaktywnej. Próbowałem na wiele sposobów i wielu fakturach. Niestety błąd ciągle się pojawia. Faktura jest wysyłana w środowisku testowym. W załączniku znajduje się plik XML, na którym ostatnio testowałem wysyłkę (plik znalazłem na forum, bo prawdopodobnie jest poprawny), oraz JSONa, ktorego wygenerowałem przy wysyłce tego pliku. Niestey ne mam pomysłu co może być nie tak. Dziękuję za ewentualne podpowiedzi.

0

Request o który prosił Dzyszla:
DokSend.zip

0

Wygląda na to, że faktycznie chodzi o polskie znaki. Dziękuję za pomoc.

0

Witam
Mam ponownie mało programistyczne pytanie
Jak to wygląda w dużych firmach jeśli chodzi o dostęp do KSeF

Dostałem taki opis z info.ksef:
Uwierzytelnienie do środowiska przedprodukcyjnego (Demo) opiera się o faktyczne dane uwierzytelniające zgodne z rejestrem informacji o właścicielach firm
I z tego wynika że mają tylko właściciele, ale np czy dostęp ma Prezes firmy który jest członkiem zarządu, ale nie jest właścicielem.
Czyli jeśli jest spółka i ma dwoje właścicieli plus czterech członków zarządu którzy są w KRS to czy ci członkowie zarządu będą musieli wypełniać dokument ZAW-FA aby mieć dostęp do KSeF? .

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1