Właśnie przeczytałem sobie (po angielsku) licencję o polskiej nazwie "Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna", a angielskiej "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License", w skrócie "CC BY-SA 4.0" (pełny tekst angielski: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode).

Zastanowił mnie punkt 6(d). Jest tam napisane, w polskiej wersji, że

Paragrafy 1, 5, 6, 7 i 8 trwają również po wygaśnięciu niniejszej Licencji Publicznej.

a w angielskiej, że

Sections 1, 5, 6, 7, and 8 survive termination of this Public License.

I ten punkt jest niezgodny z moją intuicją. W związku z tym mam dwa-trzy pytania:

  • Co ten punkt oznacza? Pytam raczej o wyjaśnienie językiem potocznym, bo oficjalnego języka (jak widzę) nie rozumiem. ale może być również formalnym.
  • W jaki sposób paragrafy mogą "trwać" po jej "wygaśnięciu"? Co rozumieć przez "trwanie paragrafów" oraz co rozumieć przez "wygaśnięcie licencji"?