Największa liczba pierwsza.

0

Wg stanu na dzień dzisiejszy największa znana liczba pierwsza to 2^282589933 − 1. Oczywiście można znaleźć w necie plik z zapisem blisko 25 milionów jej cyfr, ale byłoby to pójście na łatwiznę.
Ma ktoś pomysł jak wyznaczyć te 25 mln cyfr z pomocą komputera?

0
lubie_programowac napisał(a):

Na szybko - teoria: https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/math/BigInteger.html + https://www.rookieslab.com/posts/fast-power-algorithm-exponentiation-by-squaring-cpp-python-implementation

Kolega zniszczył mnie po całości.
Program w C który sobie napisałem wyznaczył 2 do 82585933 w 11 godzin. Program napisany wg. wskazówki kolegi (co zajęło mi raptem 5 minut) potrzebował na to aż... 3 minuty i 7sekund na relatywnie kiepskim komputerze z innymi taskami w tle.

Java nie przestaje mnie zaskakiwać....

2

Pokaż kod tej swojej implementacji w C - myślę, że jest bardziej zaskakujący niż Java.

0
somekind napisał(a):

Pokaż kod tej swojej implementacji w C - myślę, że jest bardziej zaskakujący niż Java.

Kompilowane pod VS C++ 2015 do kodu 64-bitowego.
Każdy obieg pętli odpowiada pomnożeniu "akumulatora" przez 2^60 obliczone z użyciem przesuwania
Pod koniec obliczeń gdy nie da się już pojechać z użyciem 2^60 trzeba namnażać przez proste 2.
Żeby nie ganiać po całym buforze program na bieżąco ustala aktualny rozmiar akumulowanego wyniku.

#include "stdafx.h"

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

#define LIMIT 25000000

unsigned long long a[LIMIT];

unsigned long size=0;     // Actual size (digits) of result
unsigned long newSize=0;  // 

inline void iteracja(void)
{
  unsigned long i;
  unsigned char carry=0;

  for(i=0;i<size+2;i++)
  {
    a[i] <<= 1;
    a[i]+=carry;
    if(a[i]>=10)
    {
      a[i]-=10;
      carry=1;
    }
    else
    {
      carry = 0;
    }
    if(a[i])
    {
      newSize=i;
    }
  }

  size = newSize;
}

inline void iteracja4(void)
{
  unsigned long i;
  unsigned long stop;

  unsigned long long carry=0;
  unsigned long long pom=0;

  stop = size+20;

  for(i=0;i<stop;i++)
  {
    pom=a[i]<<60;
    pom+=carry;
    carry=pom/10;
    a[i]=pom-10*carry;
    if(a[i])
    {
      newSize=i;
    }
  }

  size = newSize;
}

int show(void)
{
  signed long i;
  char inside=0;
  int index = 0;

  puts("The result is:");
  puts("");

  for(i=LIMIT-1;i>=0;i--)
  {
    if(a[i]!=0)
    {
      inside=1;
    }
    if(inside)
    {
  	  printf("%I64d",a[i]);
      index++;
    }
    if(index==80)
    {
      printf("\r\n");
      index = 0;
    }
  }
  puts("");
  puts("");

  return 0;
}

void store_result(unsigned long power)
{
  char name[256] = {0};
  FILE* output;
  int write = 0;
  int index = 0;
  signed int i = (25*1024*1024)-1;

  sprintf(name,"%d.txt",power);
  output = fopen(name,"wt");

  for(;i >= 0;i--)
  {
    if(a[i])
    {
      write = 1;
    }
    if(write)
    {
      fprintf(output,"%c",0x30+(int)a[i]);
      index++;
      if(index==80)
      {
        fprintf(output,"\n");
        index = 0;
      }
    }
  }
  fflush(output);
  fclose(output);
}

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
  unsigned long i;
  unsigned long j;
  clock_t time_start;
  clock_t time_actual;
  int index = 0;

  a[0] = 1;

  time_start = clock();
  
  i = 82589933;
    i = 1000000;
  // i = 64;
  // i = 128;
  // i = 16;

  j = i;

  printf("Calculating 2 rised to %d power\r\n",i);
  puts("");

  do
  {
    if(i>=60)
    {
      iteracja4();
      i -= 60;
    }
    else
    {
      iteracja();
      i--;
    }

    index++;
    if((index%10000)==0)
    {
      time_actual = clock();
      printf("%ld %ld %ld %lf\r\n",index,60*index,size,(double)(time_actual - time_start)/CLOCKS_PER_SEC);
      // store_result(60*index);
    }
  } 
  while(i!=0);

  time_actual = clock();
  printf("%ld %ld %lf\r\n",j,size,(double)(time_actual-time_start)/CLOCKS_PER_SEC);

  show();

  // store_result(j);

  return 0;
}
0
somekind napisał(a):

Pokaż kod tej swojej implementacji w C - myślę, że jest bardziej zaskakujący niż Java.

Dla porządku kod w Javie który robi to samo wygląda tak.

Pozostaje tylko do ustalenia na co program potrzebuje te trzy minuty.
Na wykonanie "shiftu" czy na zamianie BigInteger na string....

import java.math.BigInteger;

public class DwaDoN
{
  public static void main(String[] args)
  {
    BigInteger alfa = new BigInteger("1");
    String txt = new String("");
    BigInteger result;
    
    result = alfa.shiftLeft(82589933);
    
    // result = alfa.shiftLeft(1000000);
    
    txt = result.toString();
    
    int index=0;
    for(int i=0;i<txt.length();i++)
    {      
      System.out.print(txt.charAt(i));
      index++;
      if(index==200)
      {
        index=0;
        System.out.println();
      }
    }
    
    System.out.println();
  }  
}
0

Nie chcę być złym piewcą ale w pierwszym poście napisałeś 2^282589933 − 1 a w kolejnym piszesz o 82585933. Kod w javie też korzysta z 82589933 a to jest ~nieznacznie mniej niż 282589933. Dodatkowo w kodzie z C mógłbyś zrobić szybkie mnożenie + mnożenie macierzowe coś ala http://mathworld.wolfram.com/FibonacciQ-Matrix.html - według mnie przyśpieszyło by to cały algorytm znacznie.

//Edit: sprawdziłeś czy wynik algorytmu z C / Javy są takie same oraz czy są one równe tej liczbie? Najpierw zweryfikowałbym czy algorytm liczy to co ma liczyć ;)

0

Chyba Mylisz szybkie mnożenie z szybkim liczeniem wyrazów ciągu Fibonacciego.

0
lubie_programowac napisał(a):

Nie chcę być złym piewcą ale w pierwszym poście napisałeś 2^282589933 − 1 a w kolejnym piszesz o 82585933. Kod w javie też korzysta z 82589933 a to jest ~nieznacznie mniej niż 282589933. Dodatkowo w kodzie z C mógłbyś zrobić szybkie mnożenie + mnożenie macierzowe coś ala http://mathworld.wolfram.com/FibonacciQ-Matrix.html - według mnie przyśpieszyło by to cały algorytm znacznie.

//Edit: sprawdziłeś czy wynik algorytmu z C / Javy są takie same oraz czy są one równe tej liczbie? Najpierw zweryfikowałbym czy algorytm liczy to co ma liczyć ;)

 1. Błąd jest oczywisty ma być 2^82 milionów - największa znana liczba pierwsza wg. info z Wikipedii.
 2. Wyniki mojego algo + kodu w Javie są OK, porównane z plikiem wzorcem pobranym z netu.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1