Tak się zastanawiam - czy znacie jakieś miary/sposoby na pomiar kierunkowości przepływu informacji między węzłami grafu w czasie? Załóżmy, że mam trzy węzły połączone każdy z każdym. Mam możliwość obliczenia koherencji między każdym węzłem w różnych zakresach czasu, np. t1, t2, t3. Czy mogę na podstawie wartości koherencji obliczonej miedzy węzłami dla różnych czasów określić kierunek przepływu informacji?