Emulacja naciśnięcia przycisku, sterownik wirtualnej klawiatury

Odpowiedz Nowy wątek
Kuba548
2012-08-19 23:32
Kuba548
0

Witam.

Muszę ogarnąć temat emulowania naciśnięcia klawiatury za pomocą mojej aplikacji. Aplikacja ma sterować animacją wyświetlaną w directx. W sumie próbowałem już wielu sposobów (SendKeys, SendInput, SendMeassage) etc. Wszystko to działa w WinAPI (czyt. na formatkach), nic za to nie działa w DirectX. SendInput niby powinen działać, ale nie wiem czemu, nie działa :( Poniżej kod:

    [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
    struct INPUT
    {
      public UInt32 type;
      //KEYBDINPUT:
      public ushort wVk;
      public ushort wScan;
      public UInt32 dwFlags;
      public UInt32 time;
      public UIntPtr dwExtraInfo;
      //HARDWAREINPUT:
      public UInt32 uMsg;
      public ushort wParamL;
      public ushort wParamH;
    }

    enum SendInputFlags
    {
      KEYEVENTF_EXTENDEDKEY = 0x0001,
      KEYEVENTF_KEYUP = 0x0002,
      KEYEVENTF_UNICODE = 0x0004,
      KEYEVENTF_SCANCODE = 0x0008,
    }

    [DllImport("user32.dll")]
    static extern UInt32 SendInput(UInt32 nInputs, [MarshalAs(UnmanagedType.LPArray, SizeConst = 1)] INPUT[] pInputs, Int32 cbSize);
    public void StrokeR()
    {
      INPUT[] InputData = new INPUT[1];
      ushort ScanCode = 0x13;//Scan code dla R w DirectX

      InputData[0].type = 1; //INPUT_KEYBOARD
      InputData[0].wScan = (ushort)ScanCode;
      InputData[0].dwFlags = (uint)SendInputFlags.KEYEVENTF_SCANCODE;

      if (SendInput(1, InputData, Marshal.SizeOf(InputData[0])) == 0)
      {
        String blad = "SendInput failed with code: " + Marshal.GetLastWin32Error().ToString();
        System.Diagnostics.Debug.WriteLine(blad);
      }
    }

Z programów działających w podobny sposób (AutoHotkey, AutoIt) żaden tego nie potrafi. Tylko jeden program to poprawnie obsługuje - GlovePIE (można na nim napisać skrytpt, który wykona to co mnie interesuje, ale niestety okno z programem odpali się, przejmie focus i zminimalizuje animację). W sumie poprawnie też są wysyłane kody z windowsowej klawiatury ekranowej (ost.exe).

Zna ktoś może jakiś projekt, wirtualnego sterownika klawiatury, lub udało się komuś w inny sposób osiągnąć podobny cel?

Pozostało 580 znaków

2012-08-21 10:50

Rejestracja: 16 lat temu

Ostatnio: 1 minuta temu

0

static extern UInt32 SendInput(UInt32 nInputs, [MarshalAs(UnmanagedType.LPArray, SizeConst = 1)] INPUT[] pInputs, Int32 cbSize);
brzydki ten kod...

static extern uint SendInput(uint nInputs, ref INPUT pInputs, int cbSize);

ushort ScanCode = 0x13;//Scan code dla R w DirectX
skąd ta wartość?
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ee418641(v=vs.85).aspx

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0