Walidacja formularza – istnienie nazwy użytkownika w bazie danych

0

Witam mam problem z stworzeniem walidatora, który sprawdzałby czy po wpisaniu w polu formularza podany "username" istnieje już w bazie.
W tym celu stworzyłem w web api metodę która sprawdza, czy użytkownik istnieje w bazie w zależności od wartości podanej zwróci true lub false.

 [HttpGet]
    [AllowAnonymous]
    [Route("api/CheckIfExist/{username}")]
    public async Task <HttpResponseMessage> CheckIfExist(string username)
    {
      var userStore = new UserStore<ApplicationUser>(new ApplicationDbContext());
      var manager = new UserManager<ApplicationUser>(userStore);
      var result = await userStore.FindByNameAsync(username);
      if (result == null)
      { 
        return Request.CreateResponse(HttpStatusCode.InternalServerError, false.ToString());
      }
      else
      {
        return Request.CreateResponse(HttpStatusCode.InternalServerError, true.ToString());
      }   
    }

Następnie stworzyłem w angularze serwis który przechwytuje dane pochodzące z web api:

 readonly rootUrl = 'http://localhost:61923';

 constructor(private http: HttpClient) { }

 registerUser(user: User) {
  const body: User = {
   UserName: user.UserName,
   Password: user.Password,
   Email: user.Email,
   FirstName: user.FirstName,
   LastName: user.LastName
  };
    const reqHeader = new HttpHeaders({'No-auth': 'True'});
   return this.http.post(this.rootUrl + '/api/User/Register', body, {headers: reqHeader});
 }
 CheckUsernameIfExist(user: User) {
  return this.http.post(this.rootUrl + '/api/CheckIfExist/', JSON.stringify({ username: user.UserName}))
  .map((res: Response) => {
     return res.json().status; }
     );
   }

I na końcu komponent rejestracji. Wykorzystałem ReactiveForms do zbudowania formularza i przekazania walidatorów:


 ngOnInit() {
  this.formInitBuilder();
 }
 formInitBuilder() {
  this.form = this.formBuilder.group ({
   UserName: new FormControl('', [Validators.required], this.validateUserNameTaken.bind(this)),
   Password: new FormControl('', [ Validators.required, Validators.minLength(3)]),
   Email: new FormControl('', [Validators.required, Validators.email]),
   FirstName: new FormControl(),
   LastName: new FormControl()
  });

}
// Walidator
validateUserNameTaken(control: AbstractControl) {
 return this.userService.CheckUsernameIfExist(control.value).map(res => {
  return res ? null : { userName: true };
 });

}

html:

<form class="main-form needs-validation" [formGroup]="form" >
 <div class="row">
  <div class="col">
   <div class="form-group">
    <input type="text" class="form-control" name="UserName" formControlName="UserName" required>
    <div *ngIf="form.get('UserName').errors && form.get('UserName').errors.userName">
     Podany nick jest już zajęty 
    </div>
   </div>
  </div>

W html wyrzuca mi błąd:

Identifier 'userName' is not defined. '__type' does not contain such a member

przy linijce form.get('UserName').errors.userName.

A w konsoli w Chrome: POST http://localhost:61923/api/CheckIfExist/ 404 (Not Found)
Walidator zrobiłem na podstawie tego artykułu: https://alligator.io/angular/async-validators/
W bazie danych są wartości a requesty zrobione w postmanie wykonują się poprawnie.

0

Twój angularowy http client wysyła posta a ty masz w kontrolerze get. Może to z tym jest problem.
chyba coś takiego:

 return this.http.get(this.rootUrl + '/api/CheckIfExist/' + user.UserName)
0

Usunąłem InternalServerError z request w Web API ponieważ w konsoli wyrzucało błąd :

    [HttpGet]
    [AllowAnonymous]
    [Route("api/CheckIfExist/{username}")]
    public async Task <HttpResponseMessage> CheckIfExist(string username)
    {
      var userStore = new UserStore<ApplicationUser>(new ApplicationDbContext());
      var manager = new UserManager<ApplicationUser>(userStore);
      var result = await userStore.FindByNameAsync(username);
      if (result == null)
      { 
        return Request.CreateResponse( false.ToString());
      }
      else
      {
        return Request.CreateResponse(true.ToString());
      } 

Przerobiłem w serwisie zapytanie get:

 CheckUsernameIfExist(userName) {
  return this.http.get(this.rootUrl + '/api/CheckIfExist/' + userName);

I w formularzu html:

form.get('UserName').errors['userName'] 

Nie mam żadnych błędów w visual studio i konsoli Chrome ale walidator nie działa.
Sprawdziłem też w debugerze jakie dane otrzymuje walidator dla userName= abc dostaje true tak jak powinno być ponieważ ten nick jest już w bazie ale nie wyrzuca komunikatu "Podany nick jest już zajęty ".

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0