Witam

Optima generuje plik wyjściowy w ANSI.

Natomiast ja nie umiem/potrafię ustawić aby text był zapisywany jako ANSI w szablonie do eksportu z Excela do pliku txt
Z tego co wiem kodowanie znaków w LibreOffice jest UTF8

ustawiam w xslt

<xsl:output method="text" encoding="ANSI" omit-xml-declaration="yes" indent="yes"/>

Niestety odrzuca mi pozycje przy imporcie.